Winkelhuis De Bonte Mantel en De Cleyne Bonte Mantel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 49, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Ad hoc-beschermingen 2017 (beschermingen: 01-01-2017 - 31-12-2017).
  • Ad hoc-beschermingen 2018 (beschermingen: 01-01-2018 - 31-12-2018).
  • Ad hoc-beschermingen 2019 (beschermingen: 01-01-2019 - 31-12-2019).
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winkelhuis De Bonte Mantel en De Cleyne Bonte Mantel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2018.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Destijds bevonden zich hier twee woningen: "De Bonte Mantel" en "De Cleyne Bonte Mantel" maar anno 1914 stond hier één huis met neoclassicistische gevel en winkelpui. Dit werd totaal verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. 17 maart 1921 kreeg Fr. Verwilt – Wouters toelating voor de heropbouw van de woning naar plannen van architect F. Flerackers op voorwaarde dat de boog boven het venster van de puntgevel verdween (een opmerking van het Provinciaal Comité voor Monumenten en Landschappen).

Interbellum neo-Vlaamserenaissance diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (mechanische pannen) met een witstenen parement en in- en uitgezwenkte topgevel. De gevel wordt opengewerkt met rechthoekige vensters, op de tweede verdieping met rondboogvelden, voorzien van cartouches met de opschriften "Anno” en “1921". Op de bel-etage bevindt zich centraal een rondboogvormig deurvenster tussen Ionische driekwartzuilen op modillons, die een gebroken fronton met siervazen dragen, aan weerszijden geflankeerd door een rechthoekig deurvenster. Balustrades sieren de borstwering op die verdieping. De geveltop is tweeledig en gevat tussen vleugelstukken met voluten en bekronende siervazen. In de onderste geleding van de geveltop bevindt zich centraal een gekoppeld rondboogvenster met een als baluster uitgewerkte middenstijl, en een oculus aan weerszijden. De bovenste geleding bevat een blinde spiegelversiering onder een driehoekig fronton op versmallende pilasters. De gevelbrede pui is drieledig met een verdiepte centrale deur, geflankeerd door gebogen winkelramen met eronder kelderramen met decoratief smeedijzeren hekwerk. De pui-omlijsting bestaat uit pilasters, een waterlijst op klossen en modillons en een blauwhardstenen plint. Op de bovenverdiepingen hebben de vensters geschilderd houten schrijnwerk (kruisramen op de eerste en tweede verdieping) met een kleine roedeverdeling in de bovenlichten.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 552, dossier 1921/38.
  • LENS A. & MORTELMANS J. 1980: Gids voor oud Lier, Antwerpen, 49-50.
  • LENS A. 1986: Lier voorheen en nu, Antwerpen-Roeselare, 142.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Eikelstraat, Felix Timmermansplein, Florent Van Cauwenberghstraat, Grote Markt, Koning-Albertstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.