Vrijheidsplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Vrijheidsplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grosso modo heeft dit plein de vorm van twee gelijkbenige driehoeken met de punt naar elkaar toegekeerd. Waarschijnlijk aangelegd in de 18de eeuw, werd in 1921 het gesloten karakter ervan doorbroken door het afbreken van een blok 18de-eeuwse huizen ten oosten, om plaats te maken voor het gedenkteken der gesneuvelden van de eerste wereldoorlog. Later werd de geslotenheid nogmaals geweld aangedaan door het trekken van de Heilig Hartlaan ten zuiden.

Behalve enkele panden uit de 18de eeuw, dateert de bebouwing voornamelijk uit de 18de eeuw. De huizenrij aan de oostkant werd in de tweede helft van de 20ste eeuw opgetrokken. Het plein vormt een verkeersknooppunt tussen de Kapellestraat, Lindestraat, Heilig Hartlaan, Voermanstraat en Roomstraat.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lokeren

Lokeren (Lokeren)

maakt deel uit van Stadskern Lokeren

Bosmanstraat, Durmelaan, Gasstraat, Groentemarkt, Grote Kaai, Kapellestraat, Kazernestraat, Kerkplein,...

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Beluikje

Vrijheidsplein 5-11, 6-12, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Vrijheidsplein 27, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Vrijheidsplein 2, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Vrijheidsplein 3, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Vrijheidsplein 22, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Vrijheidsplein 21, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

omvat Classicistisch hoekhuis, gedateerd 1784

Vrijheidsplein 20, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis in art-nouveaustijl

Vrijheidsplein 19, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

omvat Opgaande vredeslinde Lokeren

Vrijheidsplein zonder nummer (Lokeren)

omvat Rij eclectische burgerhuizen

Vrijheidsplein 29-31, 30, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Vrijheidsplein 13, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Vrijheidsplein 1, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Vrijheidsplein 16, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning gedateerd 1663

Vrijheidsplein 14, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning van 1798

Vrijheidsplein 26, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.