Mgr. Stillemansstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sint-Niklaas
Straat Mgr. Stillemansstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1930 getrokken verbindingsstraat tussen de Kokkelbeekstraat en Hoveniersstraat, bebouwd met typische rijhuizen uit die tijd in art-deco en nieuwe-zakelijkheidstijl. Stadsarchitect A. Waterschoot ontwierp hier het grootste aantal panden onder meer nummers 13 (1933), 22 (1931), 23 (1932), 30(1931), 35 (1931), 36(1930), 67 (1932), 78-80 (1933); de andere architecten waren H. De Boom (onder meer nummer 34 van 1931), H. Faems (onder meer nummer 26 van 1935), F. Staes (onder meer nummer 45 van 1933), A. Stoop (onder meer nummers 29-31, 47 respectievelijk van 1932 en 1933), J. Van Coillie (onder meer nummer 49 van 1933), M. Van Coillie (onder meer nummer 18 van 1931), F. Van Mierlo (onder meer nummer 39 van 1932), A. Van Reeth (onder meer nummer 62 van 1935), A. Verbeke (onder meer nummer 37 van 1932). De hierin uitmondende Baron D'Hanis-, Broeders- en Hoveniersstraat vertonen een gelijkaardige bebouwing, echter met veel minder vernoemenswaardige panden. Baron D'Hanisstraat met onder meer nummers 1-3 naar ontwerp van architect K. Van Havermaet (1935), nummers 26-28, 30 naar ontwerp van architect A. Verbeke (respectievelijk 1933 en 1934). Broedersstraat met onder meer nummer 3 naar ontwerp van architect H. De Boom (1930), nummer 36 naar ontwerp van architect A. Verbeke (1935), nummer 38 naar ontwerp van architect H. Faems (1935).

Hoveniersstraat met onder meer nummer 58 naar ontwerp van architect A. D'Hooge (1932). Overwegend verschillend getinte bakstenen enkelhuizen met drie bouwlagen onder overkragende kroonlijst en plat dak. Bovenverdieping geritmeerd door gebogen of hoekige bakstenen erkers; variërende venster- en deuropeningen; ramen met glas in lood in art-decostijl. Decoratieve baksteenverbanden (1381-1398).

  • Stadsarchief Sint-Niklaas,Modern Archief 3723/6049, 3724/6183,3725/6319,3726/6417, 3727/6495,6533, 6561,3728/6650, 3729/6752, 3730/6829, 6862, 6894, 6901, 3732/7027, 7055, 7056, 7113, 3733/7124, 3735/7418, 3737/7592, 3738/7672, 7682, 3741/7948, 3742/7909.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Niklaas

Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

omvat Huizenrij Mgr. Stillemansstraat

Mgr. Stillemansstraat (Sint-Niklaas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.