Kasteelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Temse
Deelgemeente Temse
Straat Kasteelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Temse (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eén van de oudste en belangrijkste verkeersaders met een vrij rechtlijnig verloop, vertrekkend van de Markt in Oostelijke richting naar de verdwenen middeleeuwse burcht van Temse (gesloopt in 1782 en in 1783-87 vervangen door een ander kasteel dat op zijn beurt in 1966 werd neergehaald). Van het vroegere kasteel rest enkel nog het park met 18de-eeuwse hekpijlers. Smalle straat met vrijwel aaneengesloten bebouwing met enkele goed bewaarde 18de-eeuwse burgerhuizen. Daarnaast voornamelijk 19de-eeuwse burger- en herenhuizen met uiteenlopende schaal en gevelordonnantie. Vooral bepleisterde en beschilderde lijstgevels. Nummers 16, 31-33 van drie bouwlagen met empire inslag (zie rondboogvensters op tweede bouwlaag) uit de eerste helft van de 19de eeuw. Nummers 30, 32, 37, 60 met twee bouwlagen en vier traveeën uit midden 19de eeuw, veelal alle met verbouwde begane grond. Nummer 63 van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag. Andere gevels zijn meer uitgewerkt of hebben meer allure: nummer 65 met vooruitspringend deurrisaliet, beraapte panelen op borstwering en fries. Nummer 88 met houten winkelpui, gelijkaardige gevel van nummer 90 doch ontpleisterd evenals nummer 96: dubbelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag.

Aan de Noordelijke straatkant zijn in binnenblok een aantal voormalige textielbedrijven geheel of gedeeltelijk bewaard gebleven, onder meer "Dacca" (jutespinnerij in 1852 opgericht op de grondvesten van het voormalige zogenaamde "Nonnenklooster" en in 1972 overgeplaatst naar Industriepark-West te Sint-Niklaas), "Wilford" (zeildoekweverij in 1847 gesticht en in 1976 stopgezet), "Weill" en "Wittock-Van Landeghem" (gesticht circa 1866 en stopgezet in 1953). De bouwfysisch houdbare onderdelen van deze complexen werden opgenomen in een renovatieproject voor de hele binnenblok.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Temse

Temse (Temse)

omvat Burgerhuis

Kasteelstraat 36, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Kasteelstraat 62, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Kasteelstraat 47, Temse (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Kasteelstraat 19, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Kasteelstraat 27-29, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Kasteelstraat 94, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in rococostijl

Kasteelstraat 6, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerwoning

Kasteelstraat 9, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Kasteelstraat 72A, 76, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Kasteelstraat 66, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Kasteelstraat 22, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Kasteelstraat 98, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis De Gulden Cop

Kasteelstraat 1-3, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Kasteelstraat 24, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Kasteelstraat 45, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Kasteelstraat 18, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Kasteelstraat 14, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Kasteelstraat 11, Temse (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Kasteelstraat 4, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Kasteelstraat 104-106, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Winkel

Kasteelstraat 61, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Winkel

Kasteelstraat 15, Temse (Oost-Vlaanderen)

omvat Winkel

Kasteelstraat 5, Temse (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.