Burgerhuis Doerne Croon

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 64, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Ad hoc-beschermingen 2017 (beschermingen: 01-01-2017 - 31-12-2017).
  • Ad hoc-beschermingen 2018 (beschermingen: 01-01-2018 - 31-12-2018).
  • Ad hoc-beschermingen 2019 (beschermingen: 01-01-2019 - 31-12-2019).
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Doerne Croon

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2018.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Het winkelhuis met neoclassicistische gevel dat zich hier anno 1914 bevond, werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. Reeds in 1917 werd op dit perceel een huis heropgebouwd (genaamd "Doerne Croon") naar ontwerp van architect M. Flerackers. 25 september 1952 kreeg Van Hoven-Haesenbroeckx toelating om de gevel op de begane grond, bestaande uit twee ramen en een deur links, te vervangen door een moderne winkelpui naar plannen van architect Eugeen Van Ouytsel.

Interbellum neobarok breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (leien) en een snijdend zadeldak dwars op de straat met een topgevel. De geordonneerde gevel heeft een blauwhardstenen parement en voornamelijk rechthoekige vensters. De bel-etage wordt benadrukt met balusters op de borstweringen en de middentravee ervan met een balkon op consoles en een rondboogvenster tussen Ionische driekwartzuilen die een entablement dragen met onder meer een klein driehoekig fronton tussen vleugelstukken en een reliëf van een doornenkroon. De topgevel is versierd met vleugelstukken en siervazen en bevat centraal een rechthoekig venster met geknikte bovenhoeken, geflankeerd door pilasters met hermen, die een gebogen fronton dragen. Aan weerszijden bevinden zich rondboogvensters onder een druiplijst met een sluitsteen. De vensters hebben geschilderd houten schrijnwerk (met een kleine roedeverdeling in de bovenlichten) en de vensters op de eerste en tweede verdieping hebben een stenen tussendorpel. De blauwhardstenen drieledige winkelpui wordt gekenmerkt door twee zuilen aan weerszijden van de middentravee.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 666 dossier 148/27.
  • VERMEIREN A.O. [1927]: Van oude Lierse huizen en gebouwen, Lier, s.p.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Eikelstraat, Felix Timmermansplein, Florent Van Cauwenberghstraat, Grote Markt, Koning-Albertstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.