Winkelhuis Het Gulden Hoofd

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 65, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Ad hoc-beschermingen 2017 (beschermingen: 01-01-2017 - 31-12-2017).
  • Ad hoc-beschermingen 2018 (beschermingen: 01-01-2018 - 31-12-2018).
  • Ad hoc-beschermingen 2019 (beschermingen: 01-01-2019 - 31-12-2019).
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Herberg De Gulden Cop

Deze bescherming is geldig sinds 08-05-1992.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winkelhuis Het Gulden Hoofd

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiewinkels
Stijleclecticisme
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Hier bevond zich de voormalige herberg "De Gulden Cop" of "De Gouden Tas", die vernield werd in 1914. 3 augustus 1922 kreeg de weduwe Dijckmans toelating voor de heropbouw als winkelhuis naar plannen van architect Aug. Ceulemans (gedateerd 24 april 1922). Wanneer de plannen aangepast werden (een mansardedak in plaats van een zadeldak), vroeg stadsbouwmeester Jozef Meulepas om die plannen opnieuw te onderwerpen aan de lokale bouwraad omdat hij niet wist of zij enkel de gevel bekeken dan wel ook het silhouet en de aansluiting met naburige gebouwen. Blijkbaar met resultaat want het huis werd toch met een zadeldak uitgevoerd. 8 mei 1992 werd dit winkelhuis bij Ministerieel Besluit beschermd als monument.

Interbellum eclectisch breedhuis van één travee en drie bouwlagen onder een zadeldak (kunstleien) en een snijdend zadeldak dwars op de straat met een in- en uitgezwenkte neo-Vlaamserenaissance-getinte topgevel. Het parement bestaat uit baksteen met gebruik van witsteen voor de waterlijsten, muurbanden, erker, balustrade, kruisvensters, aflijning van de topgevel en decoratieve elementen. De eerste verdieping heeft een gebogen erker met reliëfs op de borstwering (wortelmotieven, guirlandes, centraal vrouwenportret in profiel en aan weerszijden de opschriften "HIER IS’T IN" en "Het Gulden Hoofd"), en hogerop een deurvenster met een balkon. De gevel wordt opengewerkt met rechthoekige vensters, op de eerste verdieping met een stenen tussendorpel, op de tweede verdieping met gebogen bovenhoeken en onder een individueel en een overkoepelend blind boogveld, dit laatste met een leeuwenkop als sluitsteen. De geveltop wordt bekroond door een driehoekig fronton, gemarkeerd door rolwerk, waterlijsten en wortelmotieven met centraal een rechthoekig venster onder een blind boogveld. Het schrijnwerk heeft een kleine roedeverdeling in de bovenlichten. De segmentboogvormige, gevelbrede winkelpui bestaat uit een afgerond winkelraam links met bovenaan glas in lood (bloemmotieven) en een verdiepte deur rechts, en heeft een brede geprofileerde puilijst.

Het roze geschilderd interieur is voorzien van stucwerk en spiegels met neo-Lodewijk XVI-versiering.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 557 dossier 1922/84.
  • LENS A. & MORTELMANS J. 1980: Gids voor oud Lier, Antwerpen, 59.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Eikelstraat, Felix Timmermansplein, Florent Van Cauwenberghstraat, Grote Markt, Koning-Albertstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.