Winkelhuizen Het Sonneken en De Melckstoop

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 67, 68, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Ad hoc-beschermingen 2017 (beschermingen: 01-01-2017 - 31-12-2017).
  • Ad hoc-beschermingen 2018 (beschermingen: 01-01-2018 - 31-12-2018).
  • Ad hoc-beschermingen 2019 (beschermingen: 01-01-2019 - 31-12-2019).
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winkelhuizen Het Sonneken en De Melckstoop

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiegedenktekens, winkels
Stijlart deco
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Hier bevonden zich de huizen "Het Sonneken" en "De Melckstoop" (waar in 1801 de Vlaamsgezinde priester Jan B. David geboren werd), die beide vernield werden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De woning op nummer 67 was voor de oorlog één van de weinige bewaarde diephuizen met topgevel maar desondanks werd bij de wederopbouw gekozen voor een relatief moderne vormgeving, zonder enige verwijzing naar de vooroorlogse toestand. Bovendien werd de bestaande rooilijn niet gevolgd maar koos men voor een “afgesneden hoek”. 10 juli 1924 kreeg aannemer Lod. Van Rijmenant toelating voor de heropbouw van twee winkelhuizen naar plannen van architect Gustave Brion, mits positief advies van het Provinciaal Comité voor Monumenten en Landschappen.

Interbellum art deco dubbelwoning van vijf traveeën en vier bouwlagen onder zadeldaken (met de nok loodrecht op de straat), oorspronkelijk met een centrale privédeur (naar de trapzaal) en aan weerszijden met puien in spiegelbeeld, anno 2017 met een gevelbrede rechthoekige winkelpui. De gevel bestaat uit een combinatie van lijst- en puntgeveltjes en heeft grotendeels een gecementeerd parement met gebruik van rode baksteen (met rood geschilderde knipvoegen) aan weerszijden van de vensters en ter decoratie in de borstweringen. De gevel bevat een verticale belijning door het gebruik van lisenen en een horizontale door de van een tandlijst voorziene balkons op de eerste en tweede verdieping. De vensters zijn rechthoekig, op de derde verdieping en in de centrale travee in de vorm van tweelichten met een witstenen stijl, op de eerste en tweede verdieping in de vorm van deurvensters met een balkon per twee traveeën. Geometrische of florale cementen motieven sieren de gevel, onder andere ter bekroning van de lisenen op de bel-etage en in de top van de puntgevel. Het bovenlicht van de verdwenen centrale deur wordt bekroond met een monogram ("VRP"). De balkons van de eerste en tweede verdieping hebben balustrades met geometrische smeedwerk. Op de begane grond werd een gevelplaat aangebracht met de tekst: "Hier werd/ in 1801/ Jan B. David/ geboren/ DF/ Davidsfonds/ Gift Noordstarfonds". Het schrijnwerk op de eerste verdieping had oorspronkelijk decoratieve bovenlichten.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 562 dossier 1924/054.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Eikelstraat, Felix Timmermansplein, Florent Van Cauwenberghstraat, Grote Markt, Koning-Albertstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.