Hemmestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Ramskapelle
Straat Hemmestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Nieuwpoort (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Naar de hoeve "(De) Hem(me)" (Hemmestraat, nummers 65-67-69), dit is door waterweg aangegeven of gescheiden grond. Uitgangskern: stuk grond (circa 100 hectare), in 1138 door gravin Sybilla, gemalin van Dirk van den Elzas, aan de Duinenabdij van Koksijde geschonken. Latere aanwinsten, voortkomend van indijkingen verricht door monniken, alsook van giften en voortdurende grondruil tussen verschillende eigenaars enerzijds en de Duinenabdij anderzijds, gesitueerd op linkeroever van de IJzer.

12de eeuw: domein "Hem" belangrijkste uithof met oppervlakte van 758 gemeten. In akte van 1199, gerekend tot "grangia", zijnde verzamelplaats van verschillende hoeven. Onder Niklaas van Belle (prelaat van Duinenabdij van 1232- 1253) voorzien van monumentale schuur en verscheidene gebouwen. In akte van 1246, oppervlakte van de "Hem" bepaald op 780 gemeten het Adelisenland inbegrepen (zie "Allaertshuizen" te Wulpen: circa 700 gemeten; "Ten Bogaerde" samen met de hoeven "Het Moer" en "Het Voormoer": 1200 gemeten). Verwoesting in 1590 en 1650.

17de eeuw: splitsing in "Grote" en "Kleine Hemme". Privaat bezit na Franse Revolutie.

1830: eigendom van Niklaas De Roover, laatste Duinenmonnik; na diens dood geschonken aan Mgr. Bousseu, secretaris van bisdom Gent, ten behoeve van de oprichting van bisdom Brugge. Vernieling van de oude hoevegebouwen tijdens eerste wereldoorlog.

1922: heropbouw, afwijkend van oorspronkelijk uitzicht; de huidige schuur, uit gewapend beton, meet 56 meter lang, 23 meter breed en 16 meter hoog en bevat meteen alle stallingen. De middeleeuwse hoeve is ver zoek.

  • VAN BUGGENHOUT J., Het uithof De Hemme, in Bachten de Kupe, XVI, 1, 4, 1979.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ramskapelle

Ramskapelle (Nieuwpoort)

omvat Hoeve Wolvennest

Hemmestraat 40, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

omvat Mitrailleurspost met schuilplaats Eerste Wereldoorlog

Hemmestraat 38, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

omvat Naamsteen Slag aan de IJzer Station

Hemmestraat 30, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Laurentius

Ramskapellestraat 61A, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie

Hemmestraat 1, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

omvat Rij arbeiderswoningen

Hemmestraat 3-15, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

omvat Station Ramskapelle

Hemmestraat 30, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.