Teksten van Winkelhuis Het Lam

Winkelhuis Het Lam

Onderkelderd winkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, waarvoor bouwaanvraag van 1921 naar ontwerp van L. Fabri. Eclectische pseudo-halsgevel van baksteen; steekboogvensters onder druiplijst op arduinen lekdrempels, doorgetrokken op bel-etage. Boven met cartouches op de borstweringen. Top met verhoogd middengedeelte onder driehoekig fronton; gekoppelde rechthoekige venstertjes onder rondboogveld met cartouche en geflankeerd door oculi. Pui met centrale segmentboogdeur onder bovenlicht; middenkalf met rocaille en beeld van liggend lam.

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1921, eerste kwartaal.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum: 1990

Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Winkelhuis Het Lam [online], https://id.erfgoed.net/teksten/10373 (geraadpleegd op 23-11-2020)


Winkelhuis Het Lam

In het huis "Het Lam" bevond zich reeds begin 20ste eeuw een apotheek. Dit pand met neoclassicistische gevel en winkelpui werd volledig vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog (mogelijk met uitzondering van de winkelpui). 20 januari 1921 kreeg Jos Taymans-De Wachter toelating voor de heropbouw van een winkelhuis naar plannen van de Roeselaarse architect Louis Fabri (gedateerd 10 september 1920) mits enkele kleine opmerkingen van het Provinciaal Comité voor Monumenten en Landschappen. De winkelpui werd hierbij volledig gereconstrueerd (of teruggeplaatst), inclusief het beeld van een lam boven de deur.

Interbellum eclectisch diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met een pseudo-halsgevel. Het parement bestaat uit baksteen met witstenen decoratie. De vensters op de eerste en tweede verdieping zijn steekboogvormig en hebben een druiplijst en blauwhardstenen lekdrempels die doorgetrokken zijn op de bel-etage. Op de tweede verdieping wordt de borstwering versierd met cartouches. De geveltop heeft een verhoogd middengedeelte onder een driehoekig fronton met gekoppelde rechthoekige venstertjes onder een rondboogveld met een cartouche, en geflankeerd door oculi in witstenen (gecementeerde) traveeën. De blauwhardstenen winkelpui-omlijsting met een witstenen plint heeft drie segmentboogvormige gevelopeningen, waarvan de middelste een deur is onder een bovenlicht met een versierd middenkalf. De decoratie bestaat uit een rocaille en het beeld van een liggend lam. Op de eerste verdieping hebben de vensters een witstenen tussendorpel met een tandlijst. Het schrijnwerk op de bovenverdiepingen wordt gekenmerkt door een kleine roedeverdeling in de bovenlichten.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 552, dossier 1921/33.

Bron: -
Auteurs:  Kennes, Hilde, Vandeweghe, Evert
Datum: 2017

Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde; Vandeweghe, Evert: Winkelhuis Het Lam [online], https://id.erfgoed.net/teksten/202720 (geraadpleegd op 23-11-2020)