Kaatsspelplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Onbepaald
Straat Kaatsspelplaats

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroeger z.g. .Cortegracht" en .Kerkegracht". Een vermoedelijk reeds eind XVI gedempte gracht tussen de Calonne- of Vuldergracht ter hoogte van Hout- en Appelmarkt, en de Grote Markt; omsloot het voormalig kerkhof van de St.Niklaaskerk langs O.- en N.zijde. Later, oefenplaats van de Kaatsspelspelers cf. huidige benaming; balspel in gebruik te Veurne tot 1823. Gekasseid rechth. pleintje ten O. van de St.-Niklaaskerk; open N.- en Z.zijde resp. aan Ooststraat en Houtmarkt, waardoor eerder uitzicht van korte brede straat. Parkeerfunctie in zijgedeelten.

W.zijde. Sacristie en koorpartij van St.Niklaaskerk achter gietijzeren hek. R., twee lage XXA-tuitgevels met rondboogpoort voorzien van radvormig bovenlicht.

O.zijde. Breedhuizen van twee à drie bouwl. onder zadeldak (pannen), uit XVIIIB, XIX en XX. Nr. 1, 2 - Ooststraat nr. 13: lokale XVIIIc-architectuur met rococo inslag cf. vlakke vensteromlijstingen met oren en gebogen druiplijst met gestrekte uiteinden. Nr. 5, recent vernieuwd pand met behoud van oorspronkelij k volume; voorheen, oude kern van 1774 vlg. gevelsteen en bewaarde bovenvensters met analoge kenmerken (1976). Nr. 3, pilastergevel uit XVIIIB met aanpassingen uit XX. Accent van witbeschilderde XIX-lijstgevel met neoclassicistische inslag (nr. 4). Typische l.zijtuitgevel met sporen van okergele beschildering van het XVII-hoekhuis bij de Houtmarkt (Houtmarkt, nr. 13).

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Relaties

omvat 19de-eeuwse stadswoning

Kaatsspelplaats 4, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Kaatsspelplaats 3, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Kaatsspelplaats 1, 2, Veurne (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.