Noordstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Onbepaald
Straat Noordstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds z.g. .Houtmarkt. naar middeleeuwse marktruimte ter hoogte van bewaarde verbreding op W.straatzijde tussen nr. 10-12 en kruispunt met Pannestraat. Eind XII: hof van Mathilde, weduwe van Filips van de Elzas, naar legende gelegen op de plaats van het huidig nr. 11 met oude XIII-keldering. Op het kruispunt met Astridlaan en Oude Vestingstraat lag de middeleeuwse Noordpoort (XIV).

In de middeleeuwen, vestigingsplaats van verschillende gebouwen van kerkelijke en maatschappelijke aard: kapittelhuis van St.-Walburga palend aan de kerk; Gavegasthuis, ingericht tot school eind XVI (cf. nr. 21-23); Armenschool, aangekocht door de stad in 1578 en gelegen rechttgov. het koor van de St.-Walburgakerk; refugium van de Ter Duinenabdij op hoek bij Pannestraat.

Oude huisnamen eventueel verwijzend naar vroegere functie zijn vlg. archiefstukken gekend vanaf XV; midden XV, vermelding van negen hoeven.

Voorheen aanwezigheid van stegen op O. straatzijde. Tempelhofstraatje ter hoogte van huidig nr. 25: in XVII, oprichting van het Kapucijnenklooster op N.zijde, sedert 1950 ingenomen door gebouwen van Koninklijk Atheneum. Engelstraatje, vermoedelijk l. van huidig nr. 11. Parallel met vermelde stegen loopt de meer N. gelegen Smissestraat, in XVI z.g. .Clopingstraatje" naar smidse op N.W.straathoek (1581).

N.uitvalsweg. Binnen de stadskern: verbinding tussen N.gedeelte van de huidige zeshoekige ring op het tracé van de middeleeuwse versterkingen, en Grote Markt; interessante benadering van de stadskern met het volumespel van de St.Walburgakerk op W.straatzijde. Gebogen tracé. W.straatzijde: inspringende rooilijn ter hoogte van het vrijstaande koor van de St.-Walburgakerk (cf. middeleeuwse marktruimte); pas in XVII aanbouw van huizen tegen het koor, die gedeeltelijk verdwijnen tijdens de eerste wereldoorlog; open ruimte voor het koor ingenomen door tuintje met hek en borstbeeld van Karel Cogge (1855- 1922), sluiswachter verantwoordelijk voor de overstroming van het frontgebied tijdens de eerste wereldoorlog.

Vnl. woon- en winkelfunctie naast school- en bankinstellingen naar Grote Markt toe.

Basisbebouwing met breedhuizen van twee à drie bouwl. met variërende gevelbreedten onder zadeldak (pannen), uit XVI d, XVII, XVIII, XIX en XX.

XVId- en XVII-bebouwing in regionale renaissancestijl vnl. gekenmerkt door verdiepte korf- en tudorboogomlijstingen op afzaat van de rechth. muuropeningen met niet meer oorspronkelijke kozijnconstructie, uitzonderlijk van natuursteen bij nr. 28, 30 (nr. 11 ,28, 30). Nr. 11, diephuis met trapgevel gedateerd 1575 met typisch aediculavenster in de geveltop. Nr. 21 en nr. 8, 23: resp. oude eind XVI(?)- en XVII-kernen met jongere gevelaanpassingen.

Nauwelijks vertegenwoordigde XVIIIA en -c -architectuur: interessante deuromlijsting van 1739 in Lodewijk XIV-stijl en gedateerd herenhuis van 1756 met rococo inslag (nr. 34-36).

Classicistische pilastergevels resp. van 1749 (nr. 51) en uit XVIII B (nr. 1, 9, 53) Neoclassicistische XIX-bebouwing vnl. met grootschalige, bepleisterde of gecementeerde lijstgevels (nr. 29, 32, 55).

Vnl. imitatieve begeleidings- en wederopbouwarchitectuur uit XXa; vermoedelijk soms teruggaand op het oorspronkelijk patroon. Nr. 2, 10, 12, 13, 15, 16- 18: wederopbouwarchitectuur uit het begin van de jaren 1920, geïnspireerd op de regionale renaissancestijl cf. diverse overgenomen patronen als aedicula-venster en -nissen, z.g. Brugse trav., verdiepte vensterboogvelden, kraagstenen van gootlijst. Daarnaast is nr. 16-18 een imitatieve interpretatie van het Stadhuis (1596-1616). Voorts, imitaties van en ontleningen aan de lokale architectuur uit XVIIIA (nr. 3, 5).

Recentere voorbeelden van .kopiërende" mentaliteit geïnspireerd op de regionale renaissancevormgeving: nr. 57, en belangrijke inplanting van grote schermgevel als blikvanger op hoek bij Pannestraat (Pannestraat, nr. 1).

Breedhuizen met vermoedelijk oude XVIII-kern, heden verbouwd maar nog getuigend van vroeger straatbeeld en oude rooilijn: nr. 4, 31, 33, 35, 41 met aandak(en), nr. 38 met ouder verankerd l.gedeelte, nr. 49 met l.zijtrapgevel (XVII ?) doch XIX-gevelordonnantie.

Enkele nieuwe panden (nr. 24-26, 45, 47); vnl. nr. 24-26, blikvanger als voorbeeld van .modern eclectisme".

Verderop, XX-bebouwing zonder noemenswaardige architectonische kenmerken, behalve eenheidsbebouwing onder invloed van de Nieuwe Zakelijkheid (nr 117-121).

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Veurne

Veurne (Veurne)

omvat Borstbeeld Karel Cogge

Noordstraat zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Breedhuis met winkelpui

Noordstraat 4, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Noordstraat 9, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Noordstraat 53, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Noordstraat 13-15, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Noordstraat 51, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Noordstraat 27, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Drie burgerhuizen

Noordstraat 117-121, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Herberg Die Nobele Rose

Noordstraat 11, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Noordstraat 34-36, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Noordstraat 38, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Noordstraat 28-30, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis met tuin en koetshuis

Noordstraat 32, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Het Klokje

Noordstraat 8, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Nationale Bank

Noordstraat 16-18, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Noordstraat 55, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Noordstraat 29, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Schoolcomplex Latijnse en Vlaamse School

Noordstraat 21, Smissestraat 1-3, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met eclectische houten winkelpui

Noordstraat 1, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met houten winkelpui

Noordstraat 7, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met winkelpui

Noordstraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning naar ontwerp van C. Van Elslande

Noordstraat 2, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning naar ontwerp van J. Vinck 1920

Noordstraat 5, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Noordstraat 10-12, Veurne (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.