Burgerhuis uit 1922

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 75, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Ad hoc-beschermingen 2017 (beschermingen: 01-01-2017 - 31-12-2017).
  • Ad hoc-beschermingen 2018 (beschermingen: 01-01-2018 - 31-12-2018).
  • Ad hoc-beschermingen 2019 (beschermingen: 01-01-2019 - 31-12-2019).
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis uit 1922

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2018.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Het pand aan de Grote Markt 75 vormde samen met nummer 76 "Het Hoefijzer" van begin 15de tot midden 18de eeuw een gekende brouwerij. Anno 1914 was het pand reeds opgesplitst in twee winkelhuizen met neoclassicistische voorgevel die vernield werden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nummer 75 werd heropgebouwd in 1922. Begin 1957 kreeg Paul Vercammen toelating voor een moderne winkelpui naar plannen van architect Richard De Bruyn. De bekroning van de topgevel werd later afgebroken.

Interbellum neo-Vlaamserenaissance breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (kunstleien) en boven de twee linkse traveeën een snijdend zadeldak dwars op de straat met een in- en uitgezwenkte topgevel. Rechts bevindt zich een dakkapel. Het parement bestaat uit baksteen met knipvoegen en gebruik van witsteen voor de muurbanden, aflijning van de topgevel en decoratieve elementen. De vensters zijn rechthoekig met een tussendorpel en rondboogvelden waarin cartouches zijn aangebracht (met het opschrift “1922” op de tweede verdieping). Op de borstweringen van de twee linkse traveeën op de bel-etage bevindt zich het opschrift "IN HET HOEFIJZER" met erboven, tussen de vensters, een gevelsteen met een reliëf van een hoefijzer. De rechtertravee heeft een balustrade als borstwering. De topgevel wordt afgelijnd door voluten en bevat een rechthoekig venster met een tussendorpel en aan weerszijden hieraan gekoppeld een rechthoekig venster zonder bovenlicht. Erboven bevindt zich nog een oculus met een waterlijst. Het geschilderde houten schrijnwerk wordt gekenmerkt door een kleine roedeverdeling in de bovenlichten. De eenvoudige gevelbrede winkelpui is recent.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 706 dossier 180/20.
  • LENS A. en MORTELMANS J. 1980: Gids voor oud Lier, Antwerpen, 60.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Eikelstraat, Felix Timmermansplein, Florent Van Cauwenberghstraat, Grote Markt, Koning-Albertstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.