Sint-Walburgapark

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Sint-Walburgapark

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beboomd boonvormig park tussen Zwarte Nonnen-, Vleeshouwersstraat, Grote Markt, Noord- en Pannestraat.

Toegang aan Grote Markt via Kerkstraat en overwelfde doorgang van het Stadhuis (Grote Markt nummer 27); aan Zwarte Nonnenstraat via korfboogpoort tussen laag bakstenen muurtje met hek, en de smalle doorsteken tussen tuin- en huismuren, van Citerne- en Witte Kanunnikstraat.

Zuidelijke parkzijde: bewaarde terp van de voormalige grafelijke burcht uit de tweede helft van de 9de eeuw. In het midden: fraaie kiosk, een gietijzeren constructie van 1899. Ten oosten: Sint-Walburgakerk, en gotische torenaanzet uit eind 14de eeuw ten westen van westelijke kerkgevel; voormalig omringend kerkhof thans ingenomen door het park.

Noordwestzijde: bebouwing uit de 18de eeuw (nummer 4), 19de eeuw (nummer 5) en 20ste eeuw met lijstgevels van ongeveer gelijke hoogte. Nummer 3, zogenaamd "In de ploeg" met puntgevel; vermoedelijk oudere kern met 19de-eeuwse gevelordonnantie. Nummer 6-12, en nr. 4 met voortuin respectievelijk voorzien van hek en begroende tuinmuur waarin tudorboogdeur; daartussen nummer 5 met typische 19de-eeuwse lijstgevel. Rechts van nummer 4, perspectief op achter tuinmuur gelegen achtergevel van 1623 volgens cartouche, van pastorie van Sint-Walburgakerk (Zwarte Nonnenstraat nummer 39).

Noordoostzijde met respectievelijk van links naar rechts: achtergevels met kapel (17de eeuw) en Belfort (17de eeuw) van het Gerechtshof (Grote Markt nummer 29), nieuw achterpand van het Stadhuis (Grote Markt nummer 27), perspectief op laat 16de-eeuws huistorentje van laatst genoemde, en 19de-eeuws gebouwtje fungerend als vogelkooi. Laatst genoemde telt drie traveeën en één bouwlaag onder plat dak; rondboogvormige muuropeningen met houten radverdeling, tussen lisenen; kleinere bijgebouwtjes.

Het park wordt voorts begrensd door vaak begroende tuinmuren van panden gelegen in Zwarte Nonnen-, Vleeshouwersstraat en op Grote Markt; relatie tot soms interessante achtergevels.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

omvat 19de-eeuws burgerhuis

Sint-Walburgapark 5, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis gedateerd 1766

Sint-Walburgapark 4, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Herberg De Ploeg

Sint-Walburgapark 3, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Kiosk in Sint-Walburgapark

Sint-Walburgapark zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgapark zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.