Sint-Walburgapark

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Onbepaald
Straat Sint-Walburgapark

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beboomd boonvormig park tussen Zwarte Nonnen-, Vleeshouwersstraat, Grote Markt, Noord- en Pannestraat.

Toegang aan Grote Markt via Kerkstraat en overwelfde doorgang van het Stadhuis (Grote Markt, nr. 27); aan Zwarte Nonnenstraat via korfboogpoort tussen laag bakstenen muurtje met hek, en de smalle doorsteken tussen tuin- en huismuren, van Citerne- en Witte Kanunnikstraat.

Z.parkzijde: bewaarde terp van de voormalige grafelijke burcht uit IXB. In het midden: fraaie kiosk, een gietijzeren constructie van 1899. Ten O.: St.-Walburgakerk, en gotische torenaanzet uit eind XIV ten W. van W.kerkgevel; voormalig omringend kerkhof thans ingenomen door het park.

N.W.zijde: bebouwing uit XVIII (nr. 4), XIX (nr. 5) en XX met lijstgevels van ongeveer gelijke hoogte. Nr. 3, z.g. .In de ploeg" met puntgevel; vermoedelijk oudere kern met XIX-gevelordonnantie. Nr. 6-12, en nr. 4 met voortuin resp. voorzien van hek en begroende tuinmuur waarin tudorboogdeur; daartussen nr. 5 met typische XIX-lijstgevel. R. van nr.4, perspectief op achter tuinmuur gelegen achtergevel van 1623 vlg. cartouche, van pastorie van St.-Walburgakerk (Zwarte Nonnenstraat, nr. 39).

N.O.zijde met resp. van l. naar r.: achtergevels met kapel (XVII) en Belfort (XVII) van het Gerechtshof (Grote Markt, nr.29), nieuw achterpand van het Stadhuis (Grote Markt, nr. 27), perspectief op laat XVI-huistorentje van l.g., en XIX-gebouwtje fungerend als vogelkooi. L.g. telt drie trav. en één bouwl. Onder platdak; rondboogvormige muuropeningen met houten radverdeling, tussen lisenen; kleinere bijgebouwtjes.

Het park wordt voorts begrensd door vaak begroende tuinmuren van panden gelegen in Zwarte Nonnen-, Vleeshouwersstraat en op Grote Markt; relatie tot soms interessante achtergevels.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Relaties

omvat 19de-eeuws burgerhuis

Sint-Walburgapark 5, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis gedateerd 1766

Sint-Walburgapark 4, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Herberg De Ploeg

Sint-Walburgapark 3, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Kiosk in Sint-Walburgapark

Sint-Walburgapark zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgapark zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.