Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Hagenbroek-Noord
Locatie Hagenbroek-Noord 14, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning
gelegen te Hagenbroek-Noord 14 (Lier)

Deze bescherming is geldig sinds 24-10-1995.

Beschrijving

Middenin weiland gelegen hoeve met losstaande bestanddelen rondom een gebetonneerd erf: woonstalhuis ten westen, schuur ten oosten en bakhuis ten zuidwesten. Verder ten westen resten van een boomgaard. Ingeplant op afgepaald terrein.

Woonstalhuis met circa 1952-1953 aangebouwde stal onder zadeldak (mechanische pannen). Woning van bak- en zandsteen op gecementeerde plint; vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen); zijgevel met jaartal 1771; gerestaureerd circa 1964. Oostgevel: beluikte kloosterkozijnen (opkamervensters) in zandstenen kwartholomlijsting en rechthoekig betralied keldervenster met zandstenen latei en ontlastingsboog van gesinterde baksteen. Voorts nieuw venster links en rechthoekige deur met lateiconsooltjes, zandstenen kwarthol geprofileerde rechtstanden en vernieuwd bovenlicht. Noordelijke zijtuitgevel gemarkeerd door muurvlechtingen, imitatiemuurbanden, rondboogluiken in bepleisterde omlijsting, gedichte oculi en datering 1771. In westgevel betraliede en beluikte steekboogvensters met arduinen, oorspronkelijk beschilderde dorpels en zandstenen dagkanten.

Verankerde bakstenen langsschuur en aansluitend aangepast wagenhuis ten zuiden, beide onder zadeldak (Vlaamse pannen) van circa 1900; rechthoekige poorten met houten latei. Recent aanbouwsel ten oosten.

Verankerd, rechthoekig bakhuis van baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met aanbouwsel onder lessenaarsdak. Respectievelijk korfboogdeur en -luik met arduinen lekdrempel en rechthoekige deur onder houten latei.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hagenbroek-Noord

Hagenbroek-Noord (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.