erfgoedobject

Schranshoeve

bouwkundig element
ID: 10381   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10381

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schranshoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Oorspronkelijk volledig omgracht. Huidige hoeve met traditioneel uitzicht heropgebouwd naar ontwerp van J. Meulepas, waarvoor bouwaanvraag van 1912; gelegen op afgepaald terrein met voortuintje. Omgrachting bewaard aan noordzijde, voormalig tracé aangeduid door aanplanting populieren. Hoeve met losstaande bestanddelen, geschikt rondom gebetonneerd erf.

Woonstalhuis ten zuiden: bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Woning met lijstgevel van vier traveeën, gemarkeerd door betraliede en beluikte steekboogvensters; rondboogdeurtje. Rechter zijgevel met muurvlechtingen en licht getoogd, betralied opkamervenster. Links stalgedeelte van vijf traveeën geritmeerd door steunberen: gekoppelde en betraliede steekboogvensters; uiterst linkse travee (voormalige poort) aangepast. Doorlopend hoofdgestel bestaande uit beschilderde fries en houten kroonlijst op modillons. Linker zijgevel met muurband van gesinterde baksteen; voorts rechthoekige poorten onder betonnen latei en steekboogluik in top. Erfgevel, eveneens met steekboogvormige muuropeningen, voorts gemarkeerd door haakse uitbouw en varkenshok onder lessenaarsdak.

Kleine bakstenen schuur ten westen, van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen); korfbogige muuropeningen.

Rechts naast woonstalhuis: boomkapelletje met beeld van Onze-Lieve-Vrouw.

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1912, eerste halfjaar.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, O.C.M.W.-gebouwen, Lier, Schranshoeve.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Schranshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10381 (Geraadpleegd op 24-10-2020)