Bollemeersstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Elverdinge
Straat Bollemeersstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Geasfalteerd straatje met bochtig tracé ten noordwesten van de kerk, ter hoogte van de kruising met Grote Kemmelbeek afbuigend in noordelijke richting, langsheen parkeerterrein naar de Veurnseweg. Zuidzijde begrensd door d'Ennetieresplein met centrale parochiekerk Sint-Petrus en Paulus, en door bakstenen muur onder ezelsrug ter afbakening van het kasteelpark.

Rechterzijde gedomineerd door gemeentehuis (nummer 2) , kloostergebouw (nummer 14) met achterliggend schooltje, met woning voor veldwachter (nummer 8) ertussen, ontworpen als geheel door architect J. Coomans (Ieper); verderop rijtje lage arbeiderswoningen (nummers 16 tot 24) naar ontwerp van architect A. Duvilers (Elsene).

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Elverdinge

Elverdinge (Ieper)

omvat Arbeiderswoningen

Bollemeersstraat 16-24, Ieper (West-Vlaanderen)

omvat Gemeentehuis van Elverdinge

Bollemeersstraat 2, Ieper (West-Vlaanderen)

omvat Klooster der zusters apostolinnen met schooltje

Bollemeersstraat 14, Ieper (West-Vlaanderen)

omvat Veldwachterswoning

Bollemeersstraat 8, Ieper (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.