Hallebaststraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Dikkebus
Straat Hallebaststraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Benaming afgeleid van de voormalige heerlijkheid "Hallebast" (zie dorpsinleiding). Afbeelding van het vermoedelijk in de 14de eeuw ontstane heerlijk kasteel, op A. Sanderus' plan van de kasselrij Ieper met zicht op de heerlijke woningen binnen de kasselrij.

Kasteelmotte thans nog zichtbaar. Later overgenomen als herbergnaam "Hallebast Cabaret", figurerend op Ferrariskaart (1770-1775).

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dikkebus

Dikkebus (Ieper)

omvat Britse brug over de Kemmelbeek

Hallebaststraat zonder nummer, Vierstraat zonder nummer, Ieper, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Hallebaststraat 2, Ieper (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.