Plumerlaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Alternatieve naam Maarschalk Plumerlaan
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Plumerlaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Maarschalk Haig- en Adjudant Masscheleinlaan. Volgt gedeeltelijk het tracé van de tijdens het Hollands bewind nieuw aangelegde noordwestelijke buitenversterking met twee gebastionneerde fronten (zie ook Minneplein). Genoemd naar Lord Plumer, opperbevelhebber van het IIe Britse leger in de Eerste Wereldoorlog, verantwoordelijk voor de verdediging van Ieper in de "Ypres Salient" (zie stadsinleiding).

Laan deels afgezoomd met linden en kastanjelaars ter hoogte van de zuidwestelijke hoek bij de Maarschalk Haiglaan, begrensd door de vaart Ieper-Komen.

Vestigingsplaats respectievelijk van het Brits oorlogskerkhof "Ypres Reservoir Military Cemetery" met 2.611 graven aan de zuidelijke straatzijde, het Koninklijk Atheneum uit de jaren 1950 (nummer 26) en het textielfabriekje Seys met aansluitende arbeidershuisvesting (zie nummer 101-113).

Voorts eclectische burger- en arbeiderswoningen van één à drie bouwlagen, voornamelijk uit de jaren 1920.

Eenheidsbebouwingen onder meer nummer 11-23, repeterend schema met arbeiderswoningen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder doorlopend zadeldak; nummers 29-33 voorzien van met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel en typerende erker met festoenversiering op de tweede bouwlaag.

Recentere bebouwing ter hoogte van de zuidwestelijke hoek bij de Maarschalk Haiglaan.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ieper

Ieper (Ieper)

omvat Tweegezinswoning Mon Rêve

Plumerlaan 37, Ieper (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Villa Blanche, Villa Marie, Villa Louise

Plumerlaan 49-55, Ieper (West-Vlaanderen)

omvat Weverij met arbeiderswoningen

Plumerlaan 101-113, Ieper (West-Vlaanderen)

omvat Ypres Reservoir Cemetery

Plumerlaan zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.