Baljuwstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Onbepaald
Straat Baljuwstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Geasfalteerde N.-uitvalsweg met recht tracé, vanaf het Reningelstplein opklimmend. Belangrijke dorpsstraat waarin het gemeentehuis (nr. 13) en een klooster (nr. 15) en een bijhorend schooltje zijn gelegen.

Engels oorlogskerkhof "Reningelst New Military Cemetery", gelegen aan het einde van de W.-huizenrij. Bebouwing. Lijstgevels van één à twee bouwl. onder zadeldaken. Behouden XIX B-architectuur: nr. 10, 12, 27, 29. Nr. 8, achterin gelegen woning met eclectisch uitzicht. Nr. 19, gedateerd 1870 d.m.v. venstersluitstenen; deursluitsteen met voorstelling van een huisschilder; korfbogige koetspoort l. voorzien van met eikeblad versierde aanzetstenen. Meerdere XIX-huizen met vernieuwde gevelparementen van kort na W.O. I (nr. 2, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 16 en nr. 17); recentere parementen (nr. 28, 30, 32); nr. 5 met XXa-parement, gelijkaardig aan Reningelstplein nr. 6.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Reningelst

Reningelst (Poperinge)

omvat Britse militaire begraafplaats Reninghelst New Military Cemetery

Baljuwstraat zonder nummer, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Baljuwstraat 5, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Baljuwstraat 59, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Baljuwstraat 80, Poperinge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Huis

Baljuwstraat 46, Poperinge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis

Baljuwstraat 8, Poperinge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.