Gasthuisstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Onbepaald
Straat Gasthuisstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen de Casselstraat en de Grote Markt; gedeelte van het oude diverticulum Cassel - Aardenburg. Geasfalteerde hoofdstraat met gebogen tracé. Benaming verwijzend naar het alhier gelegen "Gasthuis" (nr. 5); straatgedeelte vanaf het kruispunt met de Priesterstraat tot aan de Càsselstraat, eertijds Noordstraat genoemd. Dominerende handelsfunctie.

Heterogeen straatbeeld veroorzaakt door nienwe bouw en vernieuwde gevelparementen o.m. tengevolge van vernieling en beschadiging van een aantal panden tijdens W.O. II.

Basisbebouwing met breedhuizen van twee à drie bouwl. meestal onder pannen zadeldaken, uit XVIII, vnl. XIX en XX. Behouden historisch en architecturaal waardevolle gebouwen. Het z.g. "Gasthuis" met oudst bewaarde vleugel uit XVIId en XVIII, waarvan de kapelgevel met doorgang uitziet op de N.-straatzijde (nr. 5). Het z.g. "Talbot House", een herenhuis van 1875 met second-empire inslag, en sedert 1915 bakermat van de Toc H-beweging (nr. 43). Het z.g. "Skindles Hotel", een fraai herenhuis uit XVIII c (nr. 57). Het Hopinstituut en het Nationaal Hopmuseum z.g. "Stadsschaal", ondergebracht in een gedeelte van het voormalig recollettenklooster en in het achterliggend stedelijk hopmagazijn (1866, 1885), een interessant voorbeeld van plaatsgebonden industrieel erfgoed (nr. 69-71-73). Enkele oude kernen uit XVIII: nr. 7 met behouden gevelstenen "Anno 1738" en l. aandak met muurvlechtingen, echter vernieuwd bakstenen gevelparement; nr. 37 met lijstgevel van 1939 gr.m. in de trant van het oorspronkelijk uitzicht van 1779.

Overige XIX-bebouwing: vnl. eenvoudige, bakstenen lijstgevels (cf. nr. 20, 22, 30, 44, 45, 47, 67) o.m. met kozijnconstructie voor de bovenvensters bij nr. 20, 30, 44; nr. 4 met witbepleisterde lijstgevel waarvan de ornamenten met neorocaille inslag; nr. 31 met behouden gecementeerde bovenverd. verlevendigd met imitatiebanden, en gietijzeren, uitgewerkte vensterleuningen.

Vermeldenswaardige architectuur uit XX. Nr. 6: eclectische lijstgevel gekenmerkt door blikvangende balkons (XX A). Nr. 15 daterend van 1907, met Art Nouveau inslag cf. faïencetegels met bloem- en bladmotieven. Nr. 16-18 met neoclassicistische pilastergevel uit XXc. Nr. 38 uit de jaren 1930 met late Art Deco inslag cf. o.m. het deurbovenlicht met pelikaan. Nr. 68/Hondstraat nr. 2: hoekcomplex met modernistische inslag uit de jaren 1930, naar verluidt n.o.v. architect O. Carpentier (Poperinge) cf. ook de ertgov. gelegen hoekhuizen bij de Duinkerkestraat (Gasthuisstraat nr. 81 en Casselstraat nr. 1) in aansluitende bouwtrant. Typerend voor het straatbeeld zijn tevens een aantal huizen van kort na W.O. II, in een eclectische vnl. "Vlaams" geïnspireerde bouwtrant cf. nr. 12, 21-23, 24-26, 52, 59.

Voorts, gevelwanden doorgaans opgesplitst in twee registers tengevolge van handelsfunctie.

Enkele behouden oudere winkelpuien uit XIX d en XX a. Nr. 49: afgeschuinde hoektrav. met winkeldeur tussen behouden gietijzeren zuiltjes met balusterschacht uit XIX d. Nr. 15: arduinen, driedelige winkelpui geritmeerd door pilasters, van 1907. Nr. 11, 22, 67: eenvoudige twee-of driedelige winkelpuien van hout, uit XX a.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Poperinge

Poperinge (Poperinge)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Beenhouwerij

Gasthuisstraat 67, Poperinge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Breedhuis XIX B

Gasthuisstraat 4, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Gasthuisstraat 15, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Gasthuisstraat 37, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Gasthuisstraat 6, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Gasthuis

Gasthuisstraat 3, 3A, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Hopinstituut en Nationaal Hopmuseum De Stadsschaal

Gasthuisstraat 69-71, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Hopmagazijn en Concert Hall Talbot House

Pottestraat 5-7, Gasthuisstraat 47, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Skindles Hotel

Gasthuisstraat 57, 57A-G, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Gasthuisstraat 38, Poperinge (West-Vlaanderen)

omvat Talbot House met tuin

Gasthuisstraat 43, Poperinge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.