Martin Vandewynckelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Vleteren
Deelgemeente Onbepaald
Straat Martin Vandewynckelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Vleteren (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dorpstraat met geknikt tracé gaande van de Kasteelstraat langs de O.- en de Z.-zijde van het kerkhof tot aan het kruispunt bij de Kerkstraat en Oostvleterendorp. W.- en N.-wand gevormd door beukenhaag en lindenrij ter omheining van het kerkhof. O.-wand: in- en uitspringende rooilijn; vnl. alleenstaande XIX-arbeidershuisjes onder zadeldaken (n // straat) o.m. geknikt bij nr. 2-3; nr. 1, gedateerd 1734 d.m.v. muurankers in l. zijgevel. Nr. 54: bakkerij, hoekhuis van twee bouwl. Onder een geknikt schilddak (kunstleien), uit XXa; afwisselend gebruik van gele en rode baksteen. Z.-wand: XIX-rijhuizen van twee bouwl. onder pannen schild- (nr. 6) en zadeldaken (n // straat); nr. 6, pastorie met ommuurde tuin; burgerhuis (nr. 7) in typische dorpsarchitectuur; vernieuwde gevelparementen (nr. 8-10).

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oostvleteren

Oostvleteren (Vleteren)

omvat Dorpswoning Zonnedauw

Martin Vandewynckelstraat 1, Vleteren (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie

Martin Vandewynckelstraat 5, Vleteren (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.