Geluveldplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zonnebeke
Deelgemeente Onbepaald
Straat Geluveldplaats

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zonnebeke (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dorpscentrum gedomineerd door de St.-Margaretakerk met het dorpsplein ten Z., de pastorie (nr. 5) ten W. en de kloosterschool (nr. 7) ten N.

Gekasseid, rechth. dorpsplein ten Z. van de kerk; voorts bebouwd aan de W.- en O.-zijde. Gr.m. dezelfde pleinconfiguratie als voor W.O. I, doch nu met rechtere rooilijnen en meer uniforme bebouwing blijkbaar naar eenheidsconcept. Lage burgerhuizen en herberg (nr. 10) onder onderbroken zadeldaken (n // straat, mechanische pannen), echter ook aansluitend gemeentehuis (nr. 13) en gemeentelijke feestzaal als "nieuwe" elementen in de naoorlogse dorpsbebouwing. Doorsnee-wederopbouwarchitectuur met neogotische inslag cf. risalietvormende trapgevels met Brugse trav. (nr. 10, 13), ritmerende dakvensters met trap- of tuitgevel voorzien van muurvlechtingen, gekanteelde borstweringen en zijtrap- of zijtuitgevel van de hoekhuizen. Behalve bij nr. 12, 16 met aangepaste vensters en nr. 9, 11, 14 met vernieuwd gevelparement bleven verder de oorspronkelijke muuropeningen gr.m. bewaard.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Relaties

maakt deel uit van Geluveld

Geluveld (Zonnebeke)

omvat Klooster

Geluveldplaats zonder nummer, 5A, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Margaretha

Geluveldplaats zonder nummer, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie

Geluveldplaats 5, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.