Menenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zonnebeke
Deelgemeente Geluveld
Straat Menenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zonnebeke (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Ten Z. van de dorpsplaats. Gedeelte van de "steenweg" Ieper-Menen-Kortrijk aangelegd in 1756 onder Oostenrijks bewind; afzomende bomen nog sporadisch bewaard. Onderbroken lintbebouwing met arbeidersen burgerwoningen; in de nabijheid van de dorpskom ook handelshuizen en herbergen. Beboomd park ter hoogte van het nu verbouwde buitenverblijf Vandenpeereboom met neogotische kapel aan de straat (cf. nr. 91).

Eenvoudige doorsnee-wederopbouwarchitectuur van één à twee bouwl. onder pannen zadeldaken o.m. geknikte (n // straat), uit de jaren 1920. Meerdere eenheidsprojecten, o.m. met reminiscenties aan de regionale bouwtrant. Eclectische invloeden meestal beperkt tot het decoratief gebruik van lichtere of donkerder bakstenen.soms uitgewerkt tot friezen en lisenen.in de gevelvlakken cf. nr. 162, 164, 182, 184-186, 247-253, 272-274, 276, 284, 331-333; nr.225-233 o.m. voormalige herberg z.g. "Brouwershof. (nr. 225) geaccentueerd door afgeschuinde hogere hoektrav. onder schilddakje met gietijzeren vorstkam. Voorts, lichte inslag van de Art Decostijl bij nr. 174, 180 en van het modernisme bij de eenheidsbebouwing nr. 213-217.

Nr. 182: naar verluidt voormalige graanhandel en bakkerij, nu winkelhuis, waarvan de deels beglaasde deur met gezandstraalde voorstelling van pauw.

Voorts ook nieuwe bouw o.m. villa's.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Aanvullende informatie

Het kruispunt, vandaag een rotonde, waar de wegen Ieper-Menen (Menenstraat) en Wervik-Beselare (Werkvikstraat) samen komen werd door de Duitsers "Deimlingseck" genoemd naar generaal-korpsaanvoerder Berthold K.A. von Deimling (1853-1944) die er op 31 oktober 1914 werd verwond.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (04-08-2017 )

Relaties

maakt deel uit van Geluveld

Geluveld (Zonnebeke)

omvat Duitse bunker uit beton

Menenstraat zonder nummer, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse commandopost

Menenstraat zonder nummer, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse schuilplaats

Menenstraat zonder nummer, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Eclectisch burgerhuis uit 1928

Menenstraat 284, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Eclectische boerenwoning

Menenstraat 4, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing arbeiderswoningen

Menenstraat 2-8, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Herberg De nieuwe kroon

Menenstraat 156, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Herbergen De Vrede en In 't Molenhuis

Menenstraat 174, 180, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Medische post Cryer Farm

Menenstraat 43, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Neogotische Mariakapel

Menenstraat 91, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Obelisk Gloucestershire Regiment

Menenstraat zonder nummer, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Tweegezinswoning

Menenstraat 93, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Winkelhuis, graanhandel

Menenstraat 182, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.