Zandvoordeplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zonnebeke
Deelgemeente Onbepaald
Straat Zandvoordeplaats

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zonnebeke (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dé dorpstraat resp. ten N. en ten Z. overgaand in de Kleine Ieper- en de Komenstraat, pleinvormend ter hoogte van de kerk. Plein gelegen ten oosten van omhaagd kerkhof en bestaande uit een geasfalteerde parking waarrond enkele losstaande panden o.m. de pastorie en het gemeentehuis uit de jaren 1960 gesigneerd "arch. H. Viaene Ieper". Ten oosten voor de kerk, omhaagd monument W.O. I en II, bestaande uit arduinen zuil. Rechttogv. de kerk, klooster met klassenvleugel (nr.33) n.o.v. architect M. Dujardin (Komen) van 1920. Enkele handelshuizen en herbergen o.m. z.g. "In de Lustigen Boer. (nr.41) cf. beglaasd opschrift. Sobere wederopbouwarchitectuur: lintbebouwing met breedhuizen van één à twee bouwl. Onder pannen zadeldaken o.m. geknikte. Soms decoratief gebruik van donkere bakstenen voor tandlijst en lisenen of strekse lateien cf. nr. 5, de eenheidsbebouwing nr. 11-13 en nr. 67, of van lichtere baksteen cf. nr. 23 en de eenheidsbobouwing nr. 42-46, nr.39, nr. 54. Naar het dorpsuiteinde toe: losse bebouwing. Kwaliteitsvollere wederopbouwhoeve aan de Z.-rand van de dorpskom (nr. 77) met welds uitzicht. Ertgov., Brits monument The Household Cavalry Monument, toegankelijk via een begrint pad aan straatzijde afgesloten met trek; bestaande uit een op de heuvelrug opgetrokken zuil op sokkel (Portlandsteen) met kruisbekroning.

A.R., D.V.G., 4233.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zandvoorde

Zandvoorde (Zonnebeke)

omvat Dorpswoning

Zandvoordeplaats 67, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing met burgerhuizen

Zandvoordeplaats 42-46, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden Eerste Wereldoorlog

Zandvoordeplaats zonder nummer, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Herberg met winkel 't Oud Stadhuis

Zandvoordeplaats 39, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Zandvoordeplaats 34, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie

Zandvoordeplaats 40, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve

Zandvoordeplaats 77, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.