Grote Markt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Grote Markt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Langgerekt driehoekig plein in het zuidoosten van het grondgebied, ten noorden van de Grote Nete en de Kleine Laak, met centrumfunctie. Inplanting van de kerk even ten oosten. Volgens oude documenten en kaarten zoals deze van Ferraris en Vandermaelen was deze markt met omgeving, op kleinere bewoningskernen in Tongerlo en Zoerle-Parwijs na, de enige min of meer grote concentratie van bebouwing in Westerlo.

Eén van de blikvangers op de bredere westzijde van het plein is de eeuwenoude, in 1987-1988 gesaneerde koningslinde van vóór 1630 met doorgaande stam en etage bekroond met een bolvormige gekandelaarde kruin, horizontale takken rustend op een gerestaureerde constructie van giet- en smeedijzer met cirkelvormig grondplan en bestaande uit twee maal zestien geringde kolommen op arduinen sokkels, bovenaan onderling verbonden door I-profielen. Het staketsel naar ontwerp van P.J. Taeymans verving in 1871 het vroegere houten en werd in 1987-1988 gerestaureerd.

Ten oosten van de marktlinde: witmarmeren monument van 1913 ter ere van Hendrik graaf de Merode (1856-1908) door graaf beeldhouwer Jacques de Lalaing en bouwkundige J. Diongre; ten westen: monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog (1930, beeldhouwer Pierre).

Voorts heterogene lintbebouwing uit 19de en 20ste eeuw met bepleisterde en beschilderde of bakstenen lijstgevels. Diverse panden met oudere kern, zie nokrichting (nummers 15, 33, 47) of aandaken (nummer 53) al dan niet met muurvlechtingen (nummer 16); nummer 60 met vernieuwd parement. Diverse panden met aan winkelfunctie aangepaste benedenverdieping. Nummers 16 en 54 met latere art-decowinkelpui. Tegen de afgeschuinde hoek van nummer 23: gedenkplaat voor notaris en politicus Petrus Egidius Peeters (1796-1844) afkomstig van het eertijds op de Markt opgestelde neogotische monument van 1846 naar ontwerp van F. Berckmans vervaardigd door ijzergieter J.A. Van Leemput, naar verluidt één van de eerste neogotische monumenten van België. Nummer 46 met gedenkplaat voor Arthur Sterckx, oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog, als krijgsgevangene gestorven in 1945.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, cel Monumenten en Landschappen, dossier A/0213.
  • DE HAECK A., Twee lindebomen met een markante vorm, in tijdschrift Monumenten en Landschappen, VII/4, 1988, p. 30-35.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Westerlo

Westerlo (Westerlo)

omvat Betonnen brugjes over de Kleine Laak

Grote Markt 52, 59, Westerlo (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Grote Markt 48, Westerlo (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Grote Markt 62, Westerlo (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Grote Markt 61, Westerlo (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Grote Markt 60, Westerlo (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Grote Markt 19, Westerlo (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Grote Markt 55, Westerlo (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Grote Markt 44, Westerlo (Antwerpen)

omvat Burgerhuis Wit Leeuwken

Grote Markt 54, Westerlo (Antwerpen)

omvat Eclectisch gebouwencomplex

Grote Markt 45, Westerlo (Antwerpen)

omvat Etagelinde op de markt van Westerlo

Grote Markt (Westerlo)

omvat Herenhuis

Grote Markt 53, Westerlo (Antwerpen)

omvat Hoekhuis

Grote Markt 4, Westerlo (Antwerpen)

omvat Hoekhuis

Grote Markt 1, Westerlo (Antwerpen)

omvat Monument Graaf Henri de Merode

Grote Markt zonder nummer, Westerlo (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Grote Markt 35, Westerlo (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.