Veerledorp

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Veerle
Straat Veerledorp

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deels begraasd en beboomd driehoekig dorpsplein met ten noorden inplanting van de kerk op een hoogte, oud kerkhof ten noorden met in 1997 nog verscheidene bewaarde graven en ten zuidoosten grafmonument voor baron Raymond de Zerezo de Tejada. Op het geplaveide oostelijk deel van het plein, ter hoogte van de kerk: dorpspomp van 1877 naar ontwerp van P.J. Taeymans (zie gedenkplaat), ter vervanging van een oude "pensepoel" door de gemeente opgericht op grond aangekocht van baron Zereso de Tejada.

Op het begraasde deel van het plein: monument voor de gesneuvelden. Heterogene bebouwing, overwegend met 20ste-eeuwse panden. Nummer 54 met oudere kern (zie bedaking). Ten westen van de kerk: schoolgebouwen uit de 19de eeuw en het eerste kwart van 20ste eeuw. Nummer 301-2: opvallende nieuwe bouw van circa 1995 bij het binnenkomen van het dorp.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, A/0888.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Aanvullende informatie

Op het begroende gedeelte van het ruime dorpsplein is een zuilvormig hardstenen oorlogsmonument met metalen kruis opgericht voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen, waarin de namen van de overledenen zijn weergegeven.

Van Severen, Elke (01-02-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Veerle

Veerle (Laakdal)

omvat Dorpspomp

Veerledorp zonder nummer, Laakdal (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in de Wijngaard

Veerledorp zonder nummer, Laakdal (Antwerpen)

omvat Pastorie ontworpen door E. Gife

Veerledorp 17, Laakdal (Antwerpen)

omvat Schoolgebouw

Veerledorp 39, Laakdal (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.