Academiestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Academiestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Van Vlamingstraat naar Jan van Eyckplein. Oorspronkelijke naam "Zouterstraat" verwijst naar voormalige straatbewoner Cantin Souter of de Souter. Sinds 1720 Academiestraat naar de teken- en schilderacademie ondergebracht in de voormalige Poortersloge. Oorspronkelijk langer: verbond het Kraanplein met het Jan van Eyckplein.

Gekasseide straat met nagenoeg recht tracé; gietijzeren ophangingspunten van kabels aan gevels verwijzen naar voormalige tramlijn nummer 4, van 1913 tot 1951 in gebruik.

Representatieve gebouwen weerspiegelen nog de middeleeuwse handelsactiviteiten zie de Florentijnse Loge (nummer 1) en de Poortersloge (nummer 14-18). Commerciële functie domineert nu nog zie talrijke handelspanden. Meerdere huisnamen onder meer "Paueken" (nummer 4), "De Kleine Pelikaan" (nummer 6), "De Diamant" of "De Lelie" (nummer 12) en "De Groote Duivel" (nummer 17).

Bebouwing opklimmend tot de late Middeleeuwen. Marcus Gerards (1562) tekent panden aan de zuidelijke straatzijde met achtergevel aan de Kraanrei. Voornamelijk diephuizen van drie à zes traveeën en twee à vier bouwlagen onder zadeldak, al dan niet afgewolfd. Weinig oorspronkelijke opstanden onder meer ten gevolge van 19de-eeuwse aanpassingen en historiserende restauraties; ook verbouwde begane gronden. Zowel trap-, klok- als lijstgevels.

Nummer 17: witbeschilderde 17de-eeuwse trapgevel met op rondbogen overkragende bovenbouw voorzien van 19de-eeuwse muuropeningen, schoorsteen met rechthoekige in ronde overgaande schacht, en achtergevel met sporen van rondboognissen. Nummer 8 met eenvoudige bakstenen trapgevel uit de 18de eeuw, muuropeningen van 1844 en deurvenster van 1860. Nummers 6, 12: klokgevels; nummer 6 van 1742 waarvan muuropeningen respectievelijk in 1849, 1854 - verlagen van bovenvensters in eerste helft van de 20ste eeuw aangepast, nu in neorococo zie onder meer winkelpui; nummer 12 uit de 18de eeuw, consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1987 naar ontwerp van architect F. Sohier (Brugge) met toevoeging van winkelpui. Nummers 4, 21 met eenvoudige 19de-eeuwse lijstgevel; nummer 4 bewaart tweede bouwlaag uit de 18de eeuw, gekenmerkt door verticaal èn horizontaal belijnde rechthoekige vensters (3); nummer 21 met lijstgevel van 1854, doch oude kern uit de 16de tot 17de eeuw zie behouden dakgebint en puntgevel achteraan .

Nieuwbouw geïnspireerd op 17de en 18de-eeuwse uitzichten, onder meer nummer 5-7 als neorococogetint handels- en appartementsgebouw van 1962 en nummer 11-13 in aansluitende vereenvoudigde bouwtrant.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 9 augustus 1994, 1997.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 138/1844, nummer 10/1849, nummer 97/1854, nummer 149/1854, nummer 108/1860, nummer 862/1954, nummer 159/1962, nummer 664/1963, nummer 309/1964, nummer 862/1964, nummer 500/1968, nummer 632/1969; Kaarten en Plannen, nummer 20.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen Herleven. 111 jaar Kunstige Herstellingen in Brugge, 1877-1988, Brugge, 1988, p. 213-214.
  • DEMAREST H., ARICKX B., In 't kwartier van Jan, Brugge, 1974, p. 19-33.
  • DEVLIEGHER L., De huizen te Brugge, Brugge, 1975, p. 4-5.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugge - oudste kern

Brugge (Brugge)

omvat Huis Cottem

Academiestraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis De Paeuwinne

Academiestraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis Hertsberghe

Academiestraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis In 't Beertje

Academiestraat 23, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis Sint-Joris

Academiestraat 9, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis Sint-Sebastiaan

Academiestraat 10, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis Vanden Abeele

Academiestraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Natiehuis van de Florentijnse Loge

Academiestraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Poortersloge

Academiestraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning van 1895

Academiestraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.