Boomgaardstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Boomgaardstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Sint-Maartensplein naar Hoogstraat. Naamgeving sinds 1305, mogelijk naar een hier oorspronkelijk gelegen boomgaard. Volgens hypothese (1962), locatie van Brugse koopliedenwijk in het vierde kwart van de 9de eeuw tot het eerste kwart van de 10de eeuw. In 1595 vestigen de jezuïeten zich aan het Sint-Maartensplein; tot op heden wordt de oostelijke straatzijde tussen Sint-Maartensplein en Kandelaarsstraat ingenomen door gebouwen van het voormalige jezuïetencollege (nummers 1-5) met onder meer de renaissance toegangspoort, zogenaamd "Onse Vrouwe van Montserratpoort", in 1874-1876 overgebracht vanuit een pand aan de Mallebergplaats zie nummer 9-15. Ertegenover: grote koetshuizen uit midden 18de en 19de eeuw, met onder meer fraaie inrijpoorten van panden gelegen Riddersstraat nummers 1, 3, 7, 11; ook recentere garages. Straatbeeld voorts bepaald door heren- en burgerwoningen met heterogeen uitzicht.

Bebouwing opklimmend tot de late Middeleeuwen. Zowel diep- als breedhuizen van respectievelijk drie à vier traveeën en twee à zes traveeën; twee à drie bouwlagen onder zadel- of schilddak. Nummer 9 met eenvoudige lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw ter vervanging van puntgevel. Nummers 8-14 uit het derde kwart van de 20ste eeuw met licht historiserende inslag.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 33-34.
  • KOCH A.C.F., Brugge's topografische ontwikkeling tot in de 12de eeuw, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, "Société d' Emulation" te Brugge, XCIX, 1962, p. 5-67.
  • MEULEMEESTER J.L., Een inventaris van woonhuizen op de Brugse Schottenplaats, tijdschrift Brugs Ommeland, XXIII, 1983, nr. 1, p. 23-30.
  • RAU J.A., De "Onse Vrouwe van Montserratpoort" te Brugge, tijdschrift Brugs Ommeland, XXXI, 1991, nr. 1-2, p. 65-84.
  • RYCKAERT M., Brugge, Historische stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 49, 87, 193.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugge - oudste kern

Brugge (Brugge)

omvat Herenhuis met neoclassicistische lijstgevel

Boomgaardstraat 11, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis De Candelaer

Boomgaardstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis Den Appelzak

Hoogstraat 35, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Jezuïetencollege

Verversdijk 16, Kandelaarstraat 1, Boomgaardstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Boomgaardstraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis met koetshuis

Boomgaardstraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Boomgaardstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.