Kopstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Kopstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Noordzand- naar Zilverstraat. Naam afgeleid van de voormalige 17de-eeuwse herberg zogenaamd "De Gouden Cop" op hoek met Noordzandstraat nummer 13. Oorspronkelijk zogenaamd "Blekkerstraat", verwijzend naar de grond waarop straat is ontstaan met name de blekkaard of zachte, kiezelachtige grond. In de 16de eeuw eveneens zogenaamd "Beerstraat" genoemd naar dito herberg. Geasfalteerde straat met licht krommend tracé. Heden voornamelijk woonfunctie. Zuidwestelijke straatzijde gedomineerd door klassenvleugel van Sint-Jozefsinstituut van 1929 naar ontwerp van architect H. Hoste (Brugge) onder meer ter vervanging van neoclassicistische lijstgevel; ook nummer 12 behoort tot de school, zie Zilverstraat nummer 26. Tot 1935, tevens locatie van de bedrijfsgebouwen van brouwerij "Cauwe" op hoek met Noordzandstraat.

Vrij heterogene bebouwing. Straatbeeld bepaald door woonhuizen van vier à acht traveeën en twee à drie bouwlagen, onder meer met kern opklimmend tot 1562. Nummer 9 sluit met uitzicht uit de eerste helft van de 20ste eeuw aan bij imposant hoekpand van Zilverstraat. Ook recente bebouwing uit het tweede tot vierde kwart van de 20ste eeuw onder meer nummers 6-8 van 1988 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge) ter vervanging van twee 19de-eeuwse lijstgevels.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 324/1988.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 500/1926, nummer 550/1932.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 169-170.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugge - oudste kern

Brugge (Brugge)

omvat Stadswoning

Kopstraat 12, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Kopstraat 3-5, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.