Verversdijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Verversdijk

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Van Hoogstraat naar Spinolarei. Beginnend bij Molenbrug (zie Hoogstraat) en eindigend bij Strobrug (zie Spinolarei). Parallel lopend met Sint-Annarei, een vermoedelijk gekanaliseerd overblijfsel van een brede actieve geul die via de Langerei in verbinding stond met de zee. 13de-eeuwse naamgeving naar de hier wonende rood- of blauwververs of werklui die het laken kleurden en gebruik maken van het Reiewater.

Gekasseide straat met licht gebogen tracé. Vanaf late 13de eeuw tot 14de eeuw zijn de terreinen aan de Verversdijk en de Boomgaardstraat verkaveld en bebouwd. Marcus Gerards (1562) tekent diephuizen met bijhorende tuinen en soms met een doorgang naar de Hoornstraat en het Sint-Maartensplein, laatst genoemde lag in Engelse handelswijk, belangrijk voor textielnijverheid. Uitzicht van de wijk is drastisch gewijzigd door het bouwen in de loop van de 17de eeuw van Sint-Walburgakerk en ook het jezuïetencollege dat nog steeds de Verversdijk domineert.

Basisbebouwing van overwegend heren- en burgerwoningen, doch ook enkele kleinere panden. Zowel diep- als breedhuizen. Diephuizen van drie à vier traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadeldak beantwoorden aan het 16de tot 17de-eeuwse straatbeeld; enkele trapgevels doch weinig oorspronkelijke gevelopstanden onder meer ten gevolge van in de loop van de 18de tot 19de eeuw aangepaste muuropeningen en verfraaiende ingrepen, al dan niet als "Kunstige Herstelling", zie nummer 13 onder meer omvormen van punt- tot trapgevel in 1929; nummer 14, "Kunstige Herstelling" in 1929 naar ontwerp van architect L. Vermeersch onder meer verhogen van gevel, invoegen van kruiskozijnen, geblokte ontlastingbogen met mascaron als sluitsteen, in 1980 "Kunstige Herstelling" van schouw met rechthoekige, in veelhoek overgaande schoorsteenschacht; nummer 2 met verbouwde begane grond van 1936; nummer 3 met in 1962 toegevoegde poort.

Ook breedhuizen met opvallende schaalverschillen van twee à zeven traveeën en twee en een halve à drie bouwlagen onder schild- of zadeldak al dan niet afgewolfd. Overwegend beschilderde al dan niet bepleisterde lijstgevels. Enerzijds 17de-eeuwse lijstgevels met haast gevelbrede getrapte top en anderzijds 19de-eeuwse lijstgevels soms met oude kern en tot stand gekomen na samenvoeging van twee oudere panden.

Straatbeeld grondig gewijzigd door nieuwbouw geïnspireerd op enerzijds 16de-eeuwse uitzichten zie nummer 1 van 1936; nummer 8 met Brugse travee, type I van 1957 naar ontwerp van architect R. Van Oyen; nummer 9 van 1946 naar ontwerp van architect Vanmaeckelberghe (Brugge) vervangt bepleisterde lijstgevel, vanaf 1965 met doorrit naar achterliggende parking. Anderzijds nummer 19 van 1965 naar ontwerp van architect A. Degeyter (Brugge) in plaats van lijstgevel van 1849.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss.0038/W.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie, Nota, 21 november 1996.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 75/1849, nr. 594/1929, nr. 352/1936, nr. 722/1946, nr. 95/1958, nr. 353/1962, nr. 572/1964, nr. 444/1965.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 402-404.
  • DEWITTE H., HILLEWAERT B., Jaarboek Brugge Stedelijke Musea, Archeologisch jaarrapport 1981-1982, 1989-1990, 1991-1992, 1999.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

omvat Burgerhuis Sint-Andries Cruycke

Verversdijk 15, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Classicistisch burgerhuis

Verversdijk 5, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Ensemble van stadswoningen

Verversdijk 24, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis Den Roosen Hoedt

Verversdijk 6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Verversdijk 20, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis Den Hert

Verversdijk 12, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Jezuïetencollege

Verversdijk 16, Kandelaarstraat 1, Boomgaardstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kloostersite met Oranjerie Sint-Walburga

Verversdijk 17, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie van de Sint-Walburgakerk

Verversdijk 18, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Verversdijk 11, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Verversdijk 23, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met lijstgevel

Verversdijk 4, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met trapgevel

Verversdijk 21, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met trapgevel

Verversdijk 10, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Verversdijk 22, 22A, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Woning Den Blauwen Arent

Verversdijk 25, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.