Wijnzakstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wijnzakstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Van Sint-Jansplein naar Biskajersplein. Oorspronkelijke naam "Zacwijnstraat", huidige vanaf de 16de eeuw.

Gekasseide straat met recht tracé, gedomineerd door laatgotisch hoekhuis. Verder imposante lijstgevels van zeven à negen traveeën en twee en een halve bouwlaag Nummer 4. voorbeeld van invularchitectuur met postmodernistische inslag van 1989, naar ontwerp van architect W. Van Oyen (Brugge).

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nummer 748/1989.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 440-445.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugge - oudste kern

Brugge (Brugge)

omvat Herenhuis met laatclassicistische lijstgevel

Wijnzakstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis De Croone

Wijnzakstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.