Wollestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wollestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Van Markt naar Dijver. Vanouds een belangrijke handelsstraat en verkeersader. Aan de oostzijde locatie van diverse kelders die in verbinding stonden met de kade aan de Kraanrei. Recht gekasseid straattracé eindigend bij de Nepomucenusbrug, de vroegere "Grote Eeckhoutbrug". Oorspronkelijk een houten brug in 1357 vervangen door een stenen, vernieuwd in 1642. De "pynders" of lastdragers mochten er in 1421 een kruiskapel oprichten, in 1767 vervangen door een beeld van Sint-Jan-Nepomucenus naar ontwerp van beeldhouwer P. Pepers (Brugge). Grosso modo bewaarde gietijzeren ophangingspunten verwijzen naar tramlijn nummer één, van 1913 tot 1950 in gebruik.

Naamgeving naar het hier gelegen stedelijk wolhuis, een opslag- en verhandelingsplaats voor wol ter hoogte van nummer 31 A-B. Vanaf de 16de eeuw met het verval van de wolhandel, wordt het wolhuis ook gebruikt door de stokhouders als veilinghuis voor de verkoop van goederen afkomstig van sterfhuizen. In de loop van de 17de en 18de eeuw ten dele ingenomen door de stadsbrouwerij, waar stadsbewoners zelf hun bier konden brouwen. In het begin van de straat domineert de oostgevel van de Hal, die tijdens de Middeleeuwen een belangrijk handels- en verkoopstrefpunt van onder meer laken was (zie Markt nummer 7). Einde van de straat bepaald door de laatmiddeleeuwse patriciërswoning zogenaamd "Huis Perez de Malvenda". Huizen aan oostzijde met achtergevel uitziend op de Kraanrei, die de Langerei via de Spiegelrei oorspronkelijk verbond met de Dijver. In de eerste helft van de 20st eeuw telt de straat nog een tweetal voorname brouwerijen palend aan de Rozenhoedkaai: enerzijds "De Meermin" ter hoogte van "Het Boergondische Cruys", in 1904 in neogotische stijl verbouwd naar ontwerp van architect E. Timmery (Brugge); anderzijds "De Tijger", een voormalige stadsbrouwerij.

Bebouwing opklimmend tot de 13de eeuw. Overwegend diephuizen van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadeldak al dan niet afgewolfd. De trapgevels beantwoorden nog aan het 17de tot 18de-eeuwse straatbeeld, doch enkele aanpassingen onder meer van begane grond, bovenvensters en restauraties zie nummers 49 en 51 ondergaan consoliderende restauratie in 1996. 19de-eeuwse lijstgevels, vaak als verbouwing van oudere puntgevels. Enkele eenvoudige lijstgevels met rechthoekige muuropeningen zie nummer 11 bepleisterd en vermoedelijk als verbouwing van klokgevel vlg. bouwvergunning van 1844 en 1869; nummer 32 een rode baksteenbouw gedeeltelijk herbouwd in 1895 vervangt in 1820 een klokgevel. Geen oorspronkelijke begane gronden door toenemende handelsfunctie en herhaaldelijke wijzigingen van de puien. Voorts ook eclectische panden met typerend gebruik van natuursteen voor onder meer onderbouw, muuropeningen, speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels, ornamenten als cartouches en steigergat. Nummer 6 zogenaamd "St.-Maarten" zie naamcartouche, bakstenen trapgevel van 1949 vervangt soortgelijke trapgevel; nummer 8 met klokgevel van 1945 naar ontwerp van architect M. Demeester (Brugge); nummer 10 zogenaamd "In Sinte Cristoffel" zie naamcartouches en afbeelding, opgetrokken als "Kunstige Herstelling" in 1937 naar ontwerp van architect A. D'Helft (Brugge); nummer 17 van 1892; nummer 18 van 1941 naar ontwerp van architect L. De Maesschalk (Brugge). Hoekpand naar ontwerp van architect V. Desmedt en J. Depuydt bij Kartuizerinnenstraat vervangt in 1988 een bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevel.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nummer 299/1988, nummer 982/1995.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, zonder nummer 1820, nummer 60/1844, nummer 11/1869, nummer 189/1937, nummer 357/1941, nummer 317/1945, nummer 769/1948.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 448-454.
  • RYCKAERT M., Historische stedenatlas van België. Brugge, Tielt, 1991, p. 109.
  • VANDEWALLE A., De Brugse brouwerijen, in De Brugse parochies. Het leven in Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Walburga, Kristus-Koning, 1989, p. 8 en 10.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugge - oudste kern

Brugge (Brugge)

omvat Apotheek dr. G. Dryepondt

Wollestraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Belfort-Hal

Markt 7, Wollestraat 2, Oude Burg 2A-D, 2F, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Brouwerij in empirestijl

Wollestraat 25, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Brouwerij-mouterij Léon Schaeverbeke

Wollestraat 37-41, 47, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De lo fonteine

Wollestraat 22, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Peckepuut en bankgebouw

Wollestraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis gedateerd 1720

Wollestraat 34, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis gedateerd 1737

Wollestraat 24, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met lijstgevel

Wollestraat 33, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met toegang tot Het Bourgoensche Cruyce

Wollestraat 35, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis Sint-Jacob

Wollestraat 19, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Wollestraat 9, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis De Oude Steen

Wollestraat 29, 29A-E, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekcomplex

Breidelstraat 2, Wollestraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis De Speghele

Wollestraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis Dits in den grooten Mortier

Wollestraat 28, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis Perez de Malvenda

Wollestraat 53, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Laatgotische stadswoning

Wollestraat 12, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Nepomucenusbrug

Wollestraat zonder nummer, Rozenhoedkaai zonder nummer, Dijver zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Wollestraat 31A-B, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Wollestraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Wollestraat 4, Oude Burg 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning De Clavere

Wollestraat 23, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning Den Zandbergh

Wollestraat 27, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning Hier was 't Groenhuys

Wollestraat 21, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met houten winkelpui

Wollestraat 4A, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met trapgevel

Wollestraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met trapgevel in neorococo

Wollestraat 29, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met winkel

Wollestraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen met trapgevels

Wollestraat 28-30, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.