Wulfhagestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wulfhagestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Noordzand- naar Beenhouwersstraat. Betekenis van de straatnaam is tot op heden niet achterhaald. Eerste vermelding, in een oorkonde van 1288. Straat met nagenoeg recht tracé, eindigend op de Sleutelbrug, gebouwd als drieledige boogbrug van natuursteen en genoemd naar de voormalige brouwerij "De Sleutel" (15de eeuw) zie huidig nummer 39-41. Heden voornamelijk bewoning, in mindere mate gecombineerd met commerciële en horeca-activiteiten; twee panden horen daarenboven bij het Sint-Jozefsinstituut zie nummers 17 en 19. Voormalig brandstraatje, opgenomen in nieuwbouw nummer 21-23.

Bebouwing opklimmend tot de 17de eeuw. Voornamelijk diephuizen van twee à negen traveeën en twee à drie bouwlagen. Verankerde (beschilderde) puntgevels van baksteen uit de 17de en 18de eeuw (nummers 12-14, 13, 29) of met sterk verbouwde gevel en behouden 17de-eeuwse kern (nummers 2, 3); soms oorspronkelijke puntgevel verbouwd tot lijstgevel: nummer 5 van 1893 in plaats van trapgevel. Enkele neobarokgevels uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw, in plaats van 17de-eeuwse trapgevels (nummers 16, 18). Verankerde al dan niet witbeschilderde trapgevels uit 17de tot 18de eeuw doch met zware latere verbouwingen (nummers 2, 19 en 35) onder meer aan begane grond door invoegen van een grosso modo gevelbrede garagepoort (nummer 2 in 1912), en in de loop van de 19de eeuw aan de vensters (nummer 35); nummer 2 eveneens met verfraaid gevelparement van 1930 naar ontwerp van architect L. Vergison (Brugge).

Tevens breedhuizen van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen, voornamelijk met puntgevels uit de 17de eeuw onder meer nummers 6, 19, 25, 35. Nummer 37, bepleisterde en beschilderde lijstgevel in neoclassicistische stijl.

Nieuwbouw: nummer 8, uit het tweede of derde kwart van de 20ste eeuw met neobarokke deuromlijsting die refereert aan de oorspronkelijke deur; nummers 20 en 21-23, twee gekoppelde bakstenen trapgevels, nummer 20 gedateerd "1951" zie gevelsteen, nummer 21-23 van 1969 naar ontwerp van architect J. Lietaert (Brugge), gebaseerd op toestand van 1922.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 12/1893, nummer 181/1912, nummer 3/1922, nummer 170/1930, nummer 538/1969.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 454-455.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugge - oudste kern

Brugge (Brugge)

omvat Burgerhuis

Wulfhagestraat 37, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis van 1907

Wulfhagestraat 31, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis met vier trapgevels

Wulfhagestraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Neobarok burgerhuis met trapgevel

Wulfhagestraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Sleutelbrug

Wulfhagestraat zonder nummer, Speelmansrei zonder nummer, Beenhouwersstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Wulfhagestraat 10, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Wulfhagestraat 25, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Wulfhagestraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Wulfhagestraat 39-43, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met lijstgevel

Wulfhagestraat 7-9, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met lijstgevel

Wulfhagestraat 27, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met trapgevel

Wulfhagestraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met trapgevel

Noordzandstraat 76, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met trapgevel

Wulfhagestraat 29, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met trapgevel

Wulfhagestraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen met tuitgevels

Wulfhagestraat 12-14, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.