Zilverstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Zilverstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Van Steenstraat naar Steenstraat. Betekenis van de straatnaam, voor het eerst vermeld circa 1364, is onbekend. Op de kaart van Marcus Gerards (1562) zogenaamd "Lange Zilverstraat", in tegenstelling tot de zijstraat zogenaamd "Korte Zilverstraat". De kromming ter hoogte van de nummers 2-8 is lange tijd een aparte straat geweest zogenaamd "Pieter Pacxstraatje". Lange, gekasseide straat met vrij bochtig verloop. Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw, locatie van Refugehuis van de abdij van Oudenburg ter hoogte van nummer 36, tot 1935 ingenomen door een lijstgevel met fronton van 1766, en van de Refuge van de Sint-Pietersabdij van Gent zie nummer 41; van 1846 tot 1973, ook aanwezigheid van het Sint-Lodewijksinstituut met onder meer de neogotische kapel van architect Joris Helleputte (Leuven). Heden voornamelijk woonfunctie, doch ook administratieve, educatieve en commerciële activiteiten onder meer door winkelcentrum Zilverpand (nummers 32-36) van 1973-1975 en de winkelgalerij zogenaamd "Alberthal" (nummer 37-39) van 1977-199; onderwijsinstelling Sint-Jozefsinstituut (nummer 24-26) en bakstenen cinemacomplex Kennedy-Richelieu (nummer 14).

Gevarieerde bebouwing waarvan oudste pand, nummer 38, dateert uit de 15de eeuw. Voornamelijk breedhuizen van twee à vijf traveeën met al dan niet bepleisterde en beschilderde lijstgevels uit de 19de eeuw; nummer 8 van 1832, nummer 21 van 1892, nummers 27-29 van 1848. Bakstenen lijstgevel van drie à vier traveeën uit de 19de eeuw: nummer 17 van 1893 in plaats van een trapgevel, nisje van gesinterde baksteen en plint van witsteen.

Diephuizen van drie à vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Verankerde beschilderde bakstenen trapgevels; nummers 16, 25, 28 uit de 17de eeuw tot het eerste kwart van de 18de eeuw doch met latere aanpassingen. Bepleisterde of bakstenen lijstgevels uit de eerste helft van de 19de eeuw (nummers 30, 32). Het vermelde Sint-Jozefsinstituut vormt een uitgestrekt bouwblok met beeldbepalende gevels in neostijlen. Tevens nieuwbouwpastiche met trapgevels onder meer nummer 35 van 1976 naar ontwerp van architect Frans Van Cleven (Brugge), nummer 37-39, achtergevel van de voormalige winkelgalerij Alberthal van 1973 naar ontwerp van architect Piet Viérin (Brugge) in plaats van van neoclassicistische lijstgevel, nummers 30-36, deel uitmakend van het Zilverpand, van 1973-1975, zie Zilverpand.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 25 februari 1999.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 105/1893, nr. 1122/1973, nr. 1086/1976.
  • DE WITTE H., HILLEWAERT B., Archeologisch jaarrapport, 1981-1982. Opgravingen en vondsten, Brugge, 1982, p. 273.
  • ROTSAERT K., 2000 jaar Bruggelingen en hun onderwijs, in Waar is de tijd, 10, Zwolle, 1998, p. 239.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugge - oudste kern

Brugge (Brugge)

omvat Burgerhuis

Zilverstraat 31, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Zilverstraat 38, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Zilverstraat 23, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Vier Evangelisten

Zilverstraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen met laatclassicistische lijstgevel

Zilverstraat 22, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Cinema Kennedy-Richelieu

Zilverstraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Zilverstraat 19, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Refuge van de Sint-Pietersabdij te Gent

Zilverstraat 41, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

Zilverstraat 26, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zilverstraat 25, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zilverstraat 30, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning De Zilver Berg

Zilverstraat 33, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning met laatclassicistische lijstgevel

Zilverstraat 8, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met Mariabeeld

Zilverstraat 28, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning van 1892

Zilverstraat 21, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Zilverstraat 27-29, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.