Vlamingstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Vlamingstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Markt naar Sint-Jorisstraat. Naamgeving naar "vlaming", een laagliggende moerasgrond. Van de 15de eeuw tot einde van de jaren 1800 aangeduid met de namen Vlamingstraat en Korte Vlamingstraat voor het stuk vanaf het voormalige Beursplein tot de "Vlamingbrug", gebouwd in plaats van de Vlamingpoort. Tot 1331 een houten brug, herbouwd van steen door Jan Petyt samen met Jan en Arnold van Huutkerke. Het is een tweeledige boogbrug van zandsteen en Doornikse kalksteen met stenen banken.

Licht gebogen tracé, gekasseid tot aan de Academiestraat en verderop geasfalteerd. Gietijzeren ophangingspunten van kabels aan gevels verwijzen naar voormalige tramlijn nummer 4 van 1906 tot 1951 in gebruik. Ter hoogte van voormalige vleeshal (nummers 44-46-48) pleintje voorzien van bronzen plaat met partituur van "De Toverfluit". Volgens oude prentkaarten voorzien van krantenkiosk.

Vanaf eind 12de eeuw belangrijke verkeersader door het verleggen van de landhandel via de Steenstraat naar de de maritieme handel in omgeving ten noorden van de Markt via de Langerei, Spiegelrei en Kraanrei. In het kielzog hiervan vestigen de buitenlandse naties zich in de loop van de 14de eeuw in de omgeving van de herberg "Ter Beurze", waar het Beursplein ontstond. De Vlamingstraat verbond de Markt en de Burg via het Kraanplein, waar koopwaar werd gelost, met de Beurs, waar vreemde kooplui elkaar dagelijks ontmoetten, vandaar de grote aanwezigheid van herbergiers, handelaars en makelaars in deze straat. Representatieve gebouwen weerspiegelen de middeleeuwse handelsactiviteiten nog zie de Florentijnse Loge (zie Academiestraat nummer 1), de Genuese Loge (nummer 33) en de nu verdwenen Venetiaanse Loge (nummer 35). Ook panden met grote kelders wijzen op de aanwezigheid van handelaars. Marcus Gerards (1562) tekent panden met achtergevel aan de Kraanrei.

Bebouwing opklimmend tot late 12de eeuw. Locatie van een laat 12de-eeuws kerndomein van ongeveer 1200 m², oorspronkelijk door een gracht, en waarschijnlijk ook door een palissade omringd. De grenzen van dit erf vielen samen met de Vlamingstraat, de oude Korenbloemstraat, en met een oude perceelsgrens langs een steegje tussen de Korenbloemstraat en de Bezemstraat. Circa midden 13de eeuw wordt het oorspronkelijke domein verdeeld en een groot bakstenen huis gebouwd in het afgesplitste domein. Eind 13de eeuw vervangt het huis zogenaamd "De Galeye" (nummer 25), het vroegere Romaanse huis. Vanaf de 14de eeuw bebouwen van de nog open ruimten. Vermoedelijk in de loop van de 14de tot de 17de eeuw invullen van de smalle percelen tussen de oudere huizen.

Het 19de-eeuwse karakter van de westelijke straatzijde is onder meer het resultaat van de rooilijnwijziging, zijnde straatverbreding, vastgelegd bij K.B. van 7 juli 1848. Hierbij worden de panden nummers 1-7 gesloopt en dieperin herbouwd in een laatclassicistische stijl naar ontwerp van architect J.B. Rudd (Brugge). De bouw van een schouwburg in 1869 naar ontwerp van architect G. Saintenoy (Brussel) gaat gepaard met de aanleg van een plein en de heraanleg van de omliggende straten. Het Beursplein verliest volledig zijn pleinkarakter, omdat op de plaats van de smalle Vlamingstraat nu het theaterplein wordt aangelegd. Enkele waardevolle panden worden gesloopt om het uitvoeren van de plannen mogelijk te maken.

Basisbebouwing. Overwegend diephuizen van twee à vijf traveeën en twee à vier bouwlagen onder zadeldak al dan niet afgewolfd. Weinig oorspronkelijke opstanden onder meer ten gevolge van 19de-eeuwse aanpassingen, aanpassen aan handelsfunctie en vervangen van punt- en trapgevels door lijstgevels zie nummers 10, 31, 49, 53, 54-56, 59 (1850). Nummer 10 neoclassicistische lijstgevel met cartouchevormige sluitstenen en kroonlijst op modillons. Nummer 54-56 met afgeschuinde hoektravee, achtste travee in 1863 en 1866 opgetrokken met bouwlaag. Ook enkele historiserende restauraties en aangepaste begane gronden. Nieuwbouw geïnspireerd op vroegere voorbeelden zie nummer 37-39 eertijds zogenaamd "Ter Ouder Buerse" in 1852 vervangen door lijstgevel en sinds 1965 huidige puntgevel; nummer 74 met klokgevel; nummer 76. Voorts, enkele nieuwe appartementsgebouwen tot vijf bouwlagen, nummer 50-52 in neo-Brugse stijl van het eerste kwart van de 20ste eeuw; nummer 12-20 en nummer 57, laatst genoemde in plaats van lijstgevel van 1813 met poorttravee getypeerd door Venetiaans venster. Nummer 25 eertijds zogenaamd "De Galeye" met bepleisterde empiregevel met sierlijk uitgewerkte poorttravee in 1992 vervangen door een nieuwbouwcomplex met winkels en appartementen.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 25 oktober 1990.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 44/1850, nummer 111/1852, nummer 16/1863, nummer 11/1866.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 408-427.
  • HOEMAN R., Huisnamen in de Vlamingstraat, in Brugge Die Scone, IV, nummer 2-3, 1983, p. 13.
  • RYCKAERT M., Brugge, Historische stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 105-106, 137, 141.
  • VAN EENHOOGE D., De vroegste bakstenen huizen in Brugge, in Brugs Ommeland, XXXIX, nummer 3, p. 111 en 123-124.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugge - oudste kern

Brugge (Brugge)

omvat Ambachtshuis van de kuipers

Vlamingstraat 17, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Vlamingstraat 100, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Vlamingstraat 82, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Goude Weerelt

Vlamingstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Meyere

Vlamingstraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Pauwe

Vlamingstraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis De Ramont

Vlamingstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Witte Pelikaen

Vlamingstraat 23, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Zwane

Vlamingstraat 62, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met laat-classicistische lijstgevel

Vlamingstraat 58-60, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis van 1824

Vlamingstraat 88, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Café De Munte met achterhuis

Vlamingstraat 11, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Classicistische vleeshal

Vlamingstraat 44-48, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Consulaat van Genua en woning van de consul

Vlamingstraat 33, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Heilig Hartkerk

Vlamingstraat 84, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Vlamingstraat 80, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis Duusburch

Vlamingstraat 55, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis Groote Veronycke

Vlamingstraat 68-70, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Vlamingstraat 94, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis 't Oude Cruysse

Vlamingstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis De Vossesteert

Vlamingstraat 92, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Huis 't Caproentken

Vlamingstraat 19, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis 't Handvat

Vlamingstraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis 't Ketelkin

Vlamingstraat 19, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis de Galeye

Vlamingstraat 25, Jakob van Ooststraat 6-8, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis De Gouden Poort

Vlamingstraat 78, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis De Haan of De Sterre met de drie Kaukens

Vlamingstraat 38-40, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis De Halsbrecht of Het Pansyser

Vlamingstraat 9, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis Den Ceulenaere

Vlamingstraat 22-24, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis van Antwerpen

Vlamingstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Koninklijke Stadsschouwburg

Vlamingstraat 29, Jakob van Ooststraat 10, Kuipersstraat 16, Adriaan Willaertstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Laatgotisch burgerhuis uit 1516

Vlamingstraat 51, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Natiehuis Ter Beurse

Vlamingstraat 35, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Vlamingstraat 63, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Vlamingstraat 98, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning 't Voske

Vlamingstraat 36, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning 't Voske

Vlamingstraat 34, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning Amsterdam

Vlamingstraat 28, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning Cleene Veronycke

Vlamingstraat 64-66, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning in neoclassicistische stijl

Vlamingstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met gekanteelde gevel

Vlamingstraat 96, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met laat-classicistische gevel

Vlamingstraat 41, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met trapgevel

Vlamingstraat 45, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met trapgevel

Vlamingstraat 43, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Kortewinkel zonder nummer, Vlamingstraat 90, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Vlamingstraat 65-71, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Vlamingstraat 30-32, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen met trapgevels

Vlamingstraat 14-16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vlamingbrug

Vlamingstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Woning De Matte of De Damsche Poorte

Vlamingstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Woning Den Helm met winkelpui

Vlamingstraat 26, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.