Hemelsveldstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Hemelsveldstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kern van het oude gehucht Hemelsveld, aangeduid als Hameau Hemelsveldt op de Ferrariskaart (1771-77), één van de vier kwartieren van Alken. De kern werd gevormd door de Sint-Joriskapel. Beperkte concentratie van gebouwen, zowel op de Ferrariskaart als in de Atlas van de Buurtwegen (1844), in de Atlas aan een driesvormig plein met centrale poel. Wat verderop lag de belangrijke, gesloten hoeve Dompas, ook kasteel Dompas of kasteel Hemelsveld genaamd; het kasteel was een 18de-eeuws herenhuis met laatclassicistische ordonnantie uit eind 18de eeuw; het was de woning van Hollanders, de laatste drossaard van Alken. Het gebouw verdween bij de aanleg van de N80 Sint-Truiden-Hasselt in het begin van de jaren 1980. In de jaren 1960-1970 ontstaat in de buurt, ten noorden van de Sint-Joriskapel de nieuwe woonwijk Sint-Joris, met eigen, moderne Sint-Joriskerk (zie SINT-JORIS).

  • JEURIS R. e.a., Zo was ...Alken, 21, 1978.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Semi-gesloten hoeve

Hemelsveldstraat 72, Alken (Limburg)

omvat Sint-Joriskapel

Hemelsveldstraat zonder nummer, Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.