Opheersstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Opheers
Straat Opheersstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Opheersstraat vormt het centrum van het dorp. De straatdorpvorm ontstond door bebouwing van de beide oevers van de Wetterdelle, die in de eerste helft van de 19de eeuw, confer Atlas van de Buurtwegen (1843) nog open in het midden van de straat stroomde. Zij heeft haar bron bij de hoeve van Herkenrode, waar ook de kerk staat.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Opheers

Opheers (Heers)

omvat Gemeentehuis van Opheers en gemeenteschool

Opheersstraat 96, Heers (Limburg)

omvat Herenboerenparkje van de hoeve Naveau

Opheersstraat 111 (Heers)

omvat Hoeve de Naveau

Opheersstraat 111, Heers (Limburg)

omvat Hoeve Moiës

Opheersstraat 31B, Heers (Limburg)

omvat Hoeve van de abdij van Herkenrode

Opheersstraat 81, Heers (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Lambertus

Opheersstraat 88, Heers (Limburg)

omvat Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

Opheersstraat 89, Heers (Limburg)

omvat Pastorietuin

Opheersstraat 89 (Heers)

omvat Semi-gesloten hoeve

Opheersstraat 34, Heers (Limburg)

omvat Voormalige langgestrekte hoeve

Opheersstraat 56, Heers (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.