Vechmaallaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Vechmaal
Straat Vechmaallaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In het westelijk deel van de straat bevinden zich drie bronnen van de Herk, en één in het aansluitende Henisdael. Nog in de 19de eeuw stroomde de Herkebeek hier open vóór de huizen, en op de Ferrariskaart (1771-77) staan aan de overzijde van de straat vier grote vijvers aangeduid.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Vechmaal

Vechmaal (Heers)

omvat Gesloten hoeve

Vechmaallaan 21, Heers (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Vechmaallaan 45, Heers (Limburg)

omvat Hoogstamboomgaard met veekeringshaag

Vechmaallaan (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.