Bombroekstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Bombroekstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd naar het Loonse leengoed Bombroek, dat geen eigenlijke heerlijkheid was en oorspronkelijk in de 14de eeuw toebehoorde aan de familie van Printhagen; locatie van het gelijknamige vermoedelijk circa 1900 verdwenen kasteel met grachten, toegangsdreef en weide gelegen tegenover het huidige nummer 2, opgetekend als zogenaamd Château de Bombrouck op de Ferrariskaart (1771-77), zogenaamd Château de Bombroek in de Atlas der Buurtwegen (1844) en op een pentekening van P. de Corswarem (circa 1800). Vroeger zogenaamd Daeleynde.

Deze weg was ooit de enige verbindingsweg tussen de gemeenten Kortessem en Diepenbeek. Op een bundergeldkaart van de abdij Herkenrode (1669) wordt hij die Muelenstraet genoemd, verwijzend naar de aldaar gelegen watermolen. Uit 1974 dateert de nieuwe, rechtlijnige N 76, tussen de Bombroekstraat en de Reeweg in. Buiten de Bombroekmolen komt in de straat geen bebouwing voor. Tot circa 1900 bevond zich hier tevens het kasteel van Bombroek.

  • BOGAERTS D. & VALGAERTS E., Kortessem. Een rijk molenverleden,Kortessem, 1990, p. 73.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Kortessem

Kortessem (Kortessem)

omvat Bombroekmolen

Bombroekstraat 4-6, Kortessem (Limburg)

omvat Molenaarswoning

Bombroekstraat 2, Kortessem (Limburg)

omvat Watertuintjes bij de Bombroekmolen

Bombroekstraat 4-6 (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.