Hoogstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Hoogstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1363 nog Hoogpoort genoemd. Samen met de parallel lopende Nederstraat, één der oude straten van de stad, van de Markt in noordelijke richting lopend naar de vroegere stadsomwalling en Beverepoort. De Kruis- en Pompstraat verbinden beide parallelle straten. Belangrijkste Westzijde met diepe percelen en tuinen tot de vroegere stadsgracht, oorspronkelijk met talrijke patriciërshuizen, herbergen en brouwerijen met gekende huisnamen (onder meer de Catte, de Fonteyne, de Tumeleere, herberg het Steenken en den Franschen Schilt), het vroegere klooster van de grauwzusters en het kasselrijhuis (volgens 17de-eeuws landboek). Na de opheffing van het grauwzusterklooster in 1783 en sloping ervan werden de gronden verkocht voor grote burgerhuizen onder meer aan griffier J.J. Raepsaet die op de plaats van de kapel een huis bouwde. Gekasseid in 1820. Thans belangrijke scholencomplexen.

Aan de oostzijde werd vermoedelijk zeer vroeg reeds de Sint-Amanduskapel gebouwd (zie patrocinium de oudste bidplaats van de stad) en in de 14de eeuw de lakenhal met hoofdingang in de Hoogstraat en een houten belfort aan de Marktzijde. Tussen 1526 en 1538 werd op de plaats van het belfort en een deel van het oude schepenhuis het huidige gotische stadhuis gebouwd.

Tegen de zijgevel van de lakenhal, kenmerkende kleine huisjes (nummers 1, 3, 5) met zeer oude kernen, in de loop der eeuwen aangepast en deels gesloopt; drie huisjes tussen het stadhuis en de 19de-eeuwse toegang tot de lakenhal verdwenen circa 1940. Classicistisch portaal met driehoekig fronton, ijzeren hek en opschrift: "Laekenhalle" en jaartal 1821, gesloopt in 1989.

  • DE SMET M., Bartolomeus De Rantere, Geschiedenis van Oudenaarde van 1701 tot 1786, Oudenaarde, 1985, p. 110.
  • MINNAERT S., Inventaris van het landboek van Oudenaarde, Oudenaarde, 1976, p. 7-10.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Oudenaarde

Achter de Wacht, Achterburg, Baarstraat, Baarzak A, Baarzak B, Bekstraat, Beverestraat, Broodstraat,...

omvat Art-nouveau-burgerhuis

Hoogstraat 65, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Hoogstraat 42, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Hoogstraat 38, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Hoogstraat 24, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Hoogstraat 22, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Classicistisch herenhuis

Hoogstraat zonder nummer, 10, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Hoogstraat 16, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis in empirestijl

Hoogstraat 36, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis Liefmans en woning Het Cruysken

Hoogstraat 8, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Hoogstraat 19, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis In de Laars

Hoogstraat 21, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Hotel Restaurant De Zalm

Hoogstraat 4, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis De Dry Schabellen

Hoogstraat 15, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis De drye Coningen

Hoogstraat 17, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Kasselrijhuis

Hoogstraat 30, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Meisjesweeshuis

Hoogstraat 6, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistische stadswoning

Hoogstraat 25, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Neoclassicistische stadswoning

Hoogstraat 34, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Hoogstraat 3, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Hoogstraat 7, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Hoogstraat 10, 20-24, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee stadswoningen

Hoogstraat 9-11, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Winkelhuis

Hoogstraat 5, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Winkelhuis

Hoogstraat 67, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.