Eenheidsbebouwing Au prince de Conde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Kloosterstraat
Locatie Kloosterstraat 9-15, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing Au prince de Conde

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Geheel van straatgevels en aansluitende bedaking

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Au prince de Conde" (zie gevelsteen van nummers 11, 13). Eenheidsbebouwing met als zijrisalieten opgevatte nummers 9 en 15; tussenliggende nummers 11 en 13 als elkaars spiegelbeeld; vier lijstgevels van samen negen traveeën en drie bouwlagen, onder gecombineerde bedaking, gedateerd "ANNO/1883" (zie gevelstenen nummers 9 en 15).

Bakstenen gevelwand gemarkeerd door gecementeerde muurbanden en getoogde of rechthoekige vensters al dan niet met blind boogveld. Nummer 15 met bewaarde pui, waarvan de traveeën geritmeerd zijn door eenvoudige pilasters die een houten kroon- en tandlijst dragen.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kloosterstraat

Kloosterstraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.