Maagdendale

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Maagdendale

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het gedeelte van de straat tussen de abdijpoort en de Baarstraat bestaat vermoedelijk reeds van bij de oprichting van de abdij. Het huidige L-vormig straattracé dateert van circa 1834. Bebouwing gekenmerkt door arbeidershuizen van twee bouwlagen met lijstgevels voorzien van doorlopende kroonlijsthoogte.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Oudenaarde

Achter de Wacht, Achterburg, Baarstraat, Baarzak A, Baarzak B, Bekstraat, Beverestraat, Broodstraat,...

omvat Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele

Maagdendale zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Personeelswoningen

Maagdendale 9, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Twee stadswoningen

Maagdendale 20-22, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.