Markt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Groot rechthoekig marktplein vermoedelijk aangelegd in de 14de eeuw met de bouw van een belfort en lakenhal op de noordzijde, in de eerste helft van de 16de eeuw vervangen door het huidige fraaie stadhuis in Brabantse gotiek. Voorheen aan drie zijden ingedeeld in verschillende kleinere markten, namelijk Zautmaerct, Fruitmaerct, Corenmaerct, Zuvelmaerct, Gaerenmaerct, Lynsaetmaerct en Wullemaerct. Oudste kern, zogenaamd Garenmarkt, ten Zuiden van de Sint-Walburgakerk in de omgeving van de zogenaamde "Boudewijnstoren" (nummer 40). In de 19de eeuw werden veel bepleisterde lijstgevels opgetrokken voor traditionele topgevels met behoud van de oude kernen. Sporen van oudste bebouwing, namelijk middeleeuwse kelders en dwarsmuren van Doornikse steen, voornamelijk bewaard in de diephuizen op west- en zuidzijde van het huidige marktplein (bijvoorbeeld nummer 25). Oude huisnamen en bewoners gekend volgens M.J. Vandevelde en J. Vandeputte. Bloeiende handelsfunctie, vooral horecabedrijven, zie veelal verbouwde winkelpuien.

Gekasseid en opgehoogd in 1773-74. Beplant met bomen en plaatsing van ijzeren kiosk circa 1900. Heraanleg van de Markt in 1968-69: slopen van kiosk en huizen en dekenij aan Meerspoort (voorheen wezenschool voor meisjes gesticht in 1646) voor de aanleg van de zogenaamde Westerring en de toegang ervan tot de Markt. Een tiental huisjes aan de westzijde, tegen het koor van de Sint-Walburgakerk, in oorsprong gebouwd door het protestantse stadsbestuur in 1580 op een deel van het vroegere kerkhof, herverkaveld na de afschaffing van het volledige kerkhof in 1781, deels heropgebouwd na bombardement van 1918, sinds 1964 gesloopt (nummers 43 tot 48) met uitzondering van nummer 49. Aan de Westzijde (nummers 50 tot 53) werden verschillende, in 1918 vernielde huizen in regionalistische stijl heropgebouwd, deels op een nieuwe rooilijn.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Oudenaarde

Achter de Wacht, Achterburg, Baarstraat, Baarzak A, Baarzak B, Bekstraat, Beverestraat, Broodstraat,...

omvat 't Voogdenhuus of Stedenhuus

Markt 57, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Bankgebouw in neoclassicistische stijl

Markt 2, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Boudewijnstoren en Huis van Margaretha van Parma

Markt 40, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Brouwerij De Maene

Markt 27, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Brouwerij De Rebbe

Markt 14, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Brouwerij Het Peerdekin

Markt 31, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Markt 63, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis Cambier

Markt 41, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Café De Carillon

Markt 49, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Café De Hertog van Brabant en Comte de Flandre

Markt 38, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Dekenij

Markt 39, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Handelspand

Markt 36, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Herberg De Croone

Markt 53, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Herberg De Zwane

Markt 20, 21, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Herberg Den Gulden Cop

Markt 19, 19A-C, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Herberg Drie Koningen

Markt 34, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herberg en afspanning Den Oliphant

Markt 58, 59, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Herberg en brouwerij Den Baes

Markt 17, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis 't Gulde Vlies

Markt 16, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis De Craeye

Markt 26, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis De drie Duiven

Markt 6, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis De Gulden Mortier

Markt 22, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis De gulden Weerelt

Markt 7, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis De Lelie

Markt 18, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis De Roose

Markt 24, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis De Tanghe

Markt 29, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Huis De Zonne

Markt 33, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Huis Den Ouden Steen

Markt 60, 61, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Huis Den Witten Leeuw

Markt 9, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis en brouwerij De Clocke

Markt 30, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis Het guldin Hooft en Steenhuyse

Markt 37, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis Het Moriaenshoofd

Markt 52, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis Het Steenkin

Markt 15, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis Hostellerie La Pomme d'Or

Markt 62, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Koninklijke Academie voor Teken-, Schilder- en Bouwkunst

Markt 35, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Koninklijke fontein

Markt zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Markt 54, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Markt 13, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning in regionalistische stijl

Markt 51, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met neotraditionele trapgevel

Markt 50, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning van 1924

Markt 8, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.