Sint-Walburgastraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Sint-Walburgastraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroegere Hospitaalstraatje leidend naar het achterin gelegen Onze-Lieve-Vrouwehospitaal of Sint-Walburgakerkhofstraat, van de Markt lopend omheen de Sint-Walburgakerk met vroeger kerkhof, opgeheven bij decreet van keizer Jozef II in 1784. Bebouwing tegenover de kerk gesloopt in 1967 bij het realiseren van de doorbraak naar de Markt en parking. De dekenij en het voormalig minderbroedersklooster, hier gesticht in 1230, opgeheven in 1796, als nationaal goed verkocht en ingericht als katoenspinnerij, in 1822 gekocht door de staat als militair arsenaal, na sloping van de versterkingen in 1865 afgestaan aan stad en ingericht als slachthuis in 1868, verdwenen toen uit het stadsbeeld.

  • VANDE VELDE H., Het Oudenaardsche door de Eeuwen heen, Leupegem, 1946, p. 25-26.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Oudenaarde

Achter de Wacht, Achterburg, Baarstraat, Baarzak A, Baarzak B, Bekstraat, Beverestraat, Broodstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Aalmoezenierswoning of proosthuis van het hospitaal

Sint-Walburgastraat 10, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Badhuis Openbare Baden

Sint-Walburgastraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Café De Kroon

Sint-Walburgastraat 17, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Sint-Walburgastraat 9, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgastraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Sint-Walburgastraat 16, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee stadswoningen

Sint-Walburgastraat 18-20, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.