Monseigneur Lambrechtstraat (Welden)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Welden
Straat Monseigneur Lambrechtstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige Pontstraat, één van de hoofdstraten van Welden. Loopt van de steenweg Aalst-Oudenaarde, namelijk aan de overgang Nederenamestraat-Weldenstraat in noordelijke richting doorheen het dorpscentrum en langs de parochiekerk; eindigt verderop in de Scheldemeersen, vroeger echter tot aan het Scheldeveer naar de gemeente Heurne. Huidige straatnaam ontleend aan de in Welden geboren H.C. Lambrecht (1848-1889), vermaard als 23ste bisschop van Gent; zijn woonhuis in het begin van de straat (nummer 6), heden administratief ingedeeld bij Mater. Het rechte eerste gedeelte van de straat volgt het tracé van de Molenbeek of Oossebeek. Aan de Westelijke straatkant daarvan liggen een paar aanzienlijke, aan elkaar grenzende hoeven met walgrachten (nummers 8, 10 en 12). Straat verder met bochtig verloop en meer geconcentreerde bebouwing met dorpshuizen nabij de parochiekerk, waaronder nog van één bouwlaag uit de 19de eeuw zoals nummer 63, een dubbelhuisje van drie traveeën.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Welden

Welden (Oudenaarde)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning en bakhuis

Monseigneur Lambrechtstraat 9-11, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Café In de Zwaan

Monseigneur Lambrechtstraat 68, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Monseigneur Lambrechtstraat 46, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Monseigneur Lambrechtstraat 59, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Monseigneur Lambrechtstraat 64, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning en café

Monseigneur Lambrechtstraat 69-71, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Gesloten hoeve

Monseigneur Lambrechtstraat 8, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Heilig Hartkapel

Monseigneur Lambrechtstraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve en herberg 't Walleken

Monseigneur Lambrechtstraat 14, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Monseigneur Lambrechtstraat 12, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Hof ter Moude

Monseigneur Lambrechtstraat 10, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kruiskapel

Monseigneur Lambrechtstraat 25, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Martinus en grafkapel

Monseigneur Lambrechtstraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa

Monseigneur Lambrechtstraat 62, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Monseigneur Lambrechtstraat (Mater)

Monseigneur Lambrechtstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.