Botermarkt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Botermarkt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tot het eerste kwart van de 18de eeuw "die Suivelmerct", daarna Botermarkt; op de hoek bij het huis "De Drij Dragonders" stond de schandpaal, en ten oosten daarvan de visbank of "intensteen", voor de keuring van de ingevoerde vis, tot het midden van de 19de eeuw daar ter plaatse, thans in de begijnhoftuin.

In zijn huidige vorm een smal trechtervormig plein, dat de Demerstraat met de Zuivelmarkt verbindt, met vrij heterogene wanden, voornamelijk bestaande uit burgerhuizen uit de 19de en 20ste eeuw (drie tot vier bouwlagen); de meeste benedenverdiepingen werden omgevormd tot nieuwe winkelpuien.

  • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hesselt) , p. 124-129.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Hasselt

Hasselt (Hasselt)

omvat Burgerhuis De Drij Dragonders

Botermarkt 28, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuis Het Corenvat en Het Cleyn Coren vat

Botermarkt 25, Hemelrijk 1, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning

Botermarkt 5, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning De Mereminne

Botermarkt 19, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning De Roosemarynboom

Botermarkt 26, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning In de Gulden Schaar

Botermarkt 17, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoningen

Botermarkt 22-24, Hasselt (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.