Grote Markt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Grote Markt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Op den marct" (14de - 15de eeuw), "groete merct " (16de eeuw), Corenmerct (17de eeuw), Graenmarkt (18de - 19de eeuw), dan Markt, en Groote Markt. Belangrijkste en oudste marktplaats, tevens kern der stedelijke agglomeratie, waarop de hoofdstraten in verbinding met de stadspoorten samenkwamen. Op de zuidwesthoek stond het perron; op de westkant, twee waterputten waartussen de weg Luik - Eindhoven.

Plein met onregelmatige vorm, waarvan de gevelwanden worden gevormd door burgerhuizen - drie tot vier bouwlagen - uit de 19de en 20ste eeuw (onder meer nummer 9, huis "De Baert ", tijdens de 18de eeuw "De Housaer", waarvan de oude kern volledig schuilgaat achter een gevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; nummer 13, huis "Het Gekroond Hert", neoclassicistisch getint, met steile dakhelling wijzend op oudere kern; nummer 14, huis "Het Slot" of "Het Gulden Slot", vermeld in 1488, doch met huidige neoclassicistische gevelordonnantie uit het begin van de 20ste eeuw) en enkele fraaie exemplaren uit de tweede helft van de 18de eeuw; de puien zijn aangepast aan de nieuwe functie - voornamelijk horeca bedrijven -. De westwand vormt een imposant, gaaf geheel met het huis "Het Sweert" als monumentaal eindpunt. Storend is de recente, buitenschalige zuidelijke gevelwand, op de rechtgetrokken rooilijn, circa 1932 gebouwd ter vervanging van een hele reeks panden uit de 18de eeuw, en het merkwaardig, zuidoostelijk hoekhuis "De Drij Goudblommen", houtconstructie uit de tweede helft van de 16de eeuw, reeds kort voor 1896 gesloopt. Ook het braakliggend perceel tussen nummers 5 en 8 werkt erg storend.

  • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt) , p. 36-51.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Hasselt

Hasselt (Hasselt)

omvat Burgerhuis De Koning van Polen

Grote Markt 11, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuis De Voetboge Camer

Grote Markt 2, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuizen De Draeck en De Sleutel

Grote Markt 1, Hasselt (Limburg)

omvat Gasthof Het Sweert

Grote Markt 3, Kapelstraat 2, Hasselt (Limburg)

omvat Huis Die Handt

Grote Markt 6, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning

Grote Markt 13, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning De Drij Pistolen

Grote Markt 15, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning Den Cop

Grote Markt 5, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning Die Kettel

Grote Markt 9, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning Het Slot

Grote Markt 14, Hasselt (Limburg)

omvat Winkelgalerij

Grote Markt 16-20, 17-21, Hasselt (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.