Havermarkt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Havermarkt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In de 15de eeuw Joedenstraat, daarna, tot de 19de eeuw Koemarkt; dikwijls aangeduid met de benaming van haar onderdelen, van oost naar west: Lintmerct, Verckensmerct, Koyemerct en Peerdsmerct.

Na de Grote Markt de oudste marktplaats der stad. Eertijds lopend van de Grote Markt tot aan de Maagdendries en de Vuylbeke (Ridderstraat); pas na 1870 doorsteek naar de promenade en het station langs de Perceestraat, de huidige Ridder Portmansstraat, en sindsdien een der invalswegen der stad.

Eertijds een der aanzienlijkste straten, met bij de Grote Markt het eerste stadhuis; andere belangrijke elementen waren het augustijnenklooster, thans grotendeels verdwenen en het huis "De Gulden Put". Van de oorspronkelijke bebouwing, grootschalige patriciërswoningen uit de tweede helft van de 18de eeuw en de 19de eeuw, bleven enkele voorbeelden bewaard. Thans wordt de zuidelijke gevelwand beheerst door het gebouw van het gerechtshof, terwijl buitenschalige kantoor- en appartementsgebouwen de wand doorbreken. De noordwand wordt gedomineerd door het Postgebouw. Naast de marktfunctie belangrijke loketfuncties (banken en post), en handelsfunctie.

  • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt), p. 114-121.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Hasselt

Hasselt (Hasselt)

omvat Augustijnenklooster

Havermarkt 45, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuis De Cat

Havermarkt 27, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuis De Gulden Sabel

Havermarkt 12, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuis De Pandour

Havermarkt 3, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl van 1913

Havermarkt 32, Hasselt (Limburg)

omvat Gerechtshof

Havermarkt 10, Hasselt (Limburg)

omvat Handelsrechtbank

Havermarkt 8, Hasselt (Limburg)

omvat Herenhuis De Groote Eenhoren

Havermarkt 24, Hasselt (Limburg)

omvat Herenhuis Den Cleynen Eenhoeren

Havermarkt 20-22, Hasselt (Limburg)

omvat Herenhuis Sint-Augustinus

Havermarkt 28, Hasselt (Limburg)

omvat Hoekhuis in neobarok van 1925

Havermarkt 47, Hasselt (Limburg)

omvat Huis Hotel Schwartzenberg

Havermarkt 36-38, Hasselt (Limburg)

omvat Neoclassistisch burgerhuis

Havermarkt 29, Hasselt (Limburg)

omvat Postkantoor

Havermarkt 31-35, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning

Havermarkt 14, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning De Cleyne Draeck

Havermarkt 5, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning De Gulden Put

Havermarkt 21-23, 23A, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning De Kleyne Gulden Put

Havermarkt 19, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoningen De Sterre en De Seehondt

Havermarkt 11-13, Hasselt (Limburg)

omvat Woning Het Leerske

Havermarkt 4, Hasselt (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.