Minderbroedersstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Minderbroedersstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds Vleminck- of Vlamingenstraat, sinds 1736 genaamd naar het minderbroedersklooster. Straat met bochtig verloop, ten oosten begrensd door de Demerstraat, ten westen door de circumeatus van Dorpstraat en Isabellastraat; duidelijke pleinvorming ter hoogte van het centraal gelegen kloostercomplex in de noordelijke straatwand, met ten zuiden de Schrijnwerkersstraat uitlopend op de minderbroederskerk.

De zuidelijke straatwand werd tot het vierde kwart van de 19de eeuw gevormd door talrijke vakwerkconstructies van twee tot drie bouwlagen, uit de 17de eeuw; thans 20ste-eeuws uitzicht met sterk storende nieuwe bouw van drie tot vier bouwlagen met winkelpuien; schaalvergroting naar de Demerstraat toe.

Gavere noordwand, beheerst door het minderbroedersklooster met voortuintje; overheersend burgerhuizen uit de 19de eeuw, met recente winkelpuien naar de Demerstraat toe.

  • DE DIJN C.G. & WILMS M., Zichten van het oude Hasselt door P.M. Bamps (Kunst en Oudheden in Limburg, 13, St.-Truiden, 1975, p. 26, 66).
  • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt), p. 144-147.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Hasselt

Hasselt (Hasselt)

omvat Burgerhuis

Minderbroedersstraat 9-11, Hasselt (Limburg)

omvat Het Beluikske

Minderbroedersstraat 18-26, Hasselt (Limburg)

omvat Kloosterkerk Sint-Rochus en minderbroedersklooster

Minderbroedersstraat 15-23, Hasselt (Limburg)

omvat Kloostertuin

Minderbroedersstraat (Hasselt)

omvat Politie- en brandweerkazerne

Walputstraat 7-9, 13-15, Minderbroedersstraat 12-14, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning

Minderbroedersstraat 7, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning

Minderbroedersstraat 44, Hasselt (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.