Zuivelmarkt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Zuivelmarkt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds "Savelmert" (1505), "Sauvelmerckt" en "Savelmerc" (18de eeuw), Zavelmarkt (19de eeuw), gelegen tussen de Botermarkt ten zuiden en de Paardsdemerstraat ten noorden. De pleinvormige structuur ontstond na de overwelving der Helbeek in 1576; vanaf dat ogenblik werden de vis-, zout-, kaas- en pottenmarkt van de Grote Markt naar hier overgebracht. De huidige pleinwanden werden tijdens de 20ste eeuw sterk verbouwd, de oostwand werd deels door nieuwbouw vervangen. Vanaf de monumentale dekenij, flessenhalsvormig verloop naar het noorden toe, met de begijnhofpoort als imposant eindpunt.

  • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt) , p. 172-180.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Hasselt

Hasselt (Hasselt)

omvat Begijnhof

Zuivelmarkt 33-35, Hasselt (Limburg)

omvat Brouwerij Het Lemken

Zuivelmarkt 29, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuis Het Boerinneke

Zuivelmarkt 3, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuis in classicistische stijl

Zuivelmarkt 18, Hasselt (Limburg)

omvat Dekenij van de Sint-Quintinusparochie

Zuivelmarkt 17, Hasselt (Limburg)

omvat Jeneverstokerij De brandewijnsketel

Zuivelmarkt 25, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning

Zuivelmarkt 16, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning

Zuivelmarkt 24, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning

Zuivelmarkt 31, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning

Zuivelmarkt 64, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning De Bloempot

Zuivelmarkt 1, Hasselt (Limburg)

omvat Tuinen in het begijnhof

Zuivelmarkt zonder nummer (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.